Umowa

Numer umowy ZSP4.127.7.2017
Data zawarcia 2017-09-20
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-06-30
Kontrahent umowa zlecenia
Przedmiot

nadzór budynku ZSP4 w czasie wynajmu przez WSL wartość za 1h

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 15,00 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-10-19 10:40:57.0