Umowa

Numer umowy ZSP4.2313.1.2016
Data zawarcia 2016-03-05
Okres
obowiązywania umowy
do 2019-03-04
Kontrahent WOLTERS KLUWER S.A.
Przedmiot

aktualizacja oprogramowania finanse, kadry, płace przelewy, zlecone, wyposażenie- podana wartość umowy płatna kwartalnie

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 570 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-05-24 14:08:03.0