Umowa

Numer umowy ZSP4.2313.2.2010
Data zawarcia 2010-04-01
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent AQUANET S.A.
Przedmiot

odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej - podana kwota płatna jest miesięcznie

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1 - zmiana nazwy placówki na ZSP 4, Aneks nr 2 dot. zmian m.in.sposobu rozliczania za usługę
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 975,78 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-05-24 11:21:20.0