Umowa

Numer umowy ZSP4.2313.5.2017
Data zawarcia 2017-08-28
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent USI Spółdzielnia Wielobranżowa
Przedmiot

Podłączenie do sieci monitoringu oraz nadzór i interwencję w systenie elektronicznego ostrzegania drogą telefoniczną /GSM

wartość umowy płatny miesięcznie netto

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 50 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-10-19 10:20:19.0