Umowa

Numer umowy ZSS-VII.8441.2.3.2022 ANEKS 3
Data zawarcia 2022-11-23
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent AUTO-KOLOR PIOTR RUDNICKI
Przedmiot Aneks nr 3 Środki PFRON. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprwanych. zmiana terminu utworzenia stanowiska pracy.
Rodzaj umowy umowy z zakresu rehabilitacji zawodowej
Informacja o aneksie aneks do umowy nr ZSS-VII.8441.2.3.2022
Typ terminu -
Wartość 0 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:05:33.0