Umowa

Numer umowy ZSZ Nr 6 JL.III.223.6.2020
Data zawarcia 2020-08-06
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-08-06 do 2020-11-19
Kontrahent Firma PEWAN Paweł Wrzesiński
Przedmiot

Wykonanie systemu monitorningu wizyjnego opartego o kamery IP - ETAP 2.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks N 1 z dnia 20.09.2020 r.
Typ terminu na czas określony
Wartość 22501,58 PLN
Organizacja Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-02-10 14:29:35.0