Umowa

Numer umowy ZT/3//125/2018/P
Data zawarcia 2018-12-10
Okres
obowiązywania umowy
od 2018-09-01 do 2019-08-31
Kontrahent Kulczyk Fundation
Przedmiot

System dożywiania dzieci pod nazwą "Żółty Talerz"

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 37000 PLN
Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-12 09:45:56.0