Umowa

Numer umowy ZTM.EL.0600.2.2020
Data zawarcia 2020-12-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-01-01 do 2021-12-31
Kontrahent Garmond Press S.A.
Przedmiot

Sukcesywna dostawa prasy, czasopism i periodyków do siedziby ZTM

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 7021,87 PLN
Organizacja Zarząd Transportu Miejskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-01-20 14:28:36.0