Umowa

Numer umowy ZZM.ZP/251-119/19Z
Data zawarcia 2019-11-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-21 do 2019-12-20
Kontrahent BetoPro
Przedmiot

W ramach zadania "Doposażenie arku Sołackiego w elementy małej architektury" dostawa i montaż 9 ławek i 2 koszy na śmieci wzdłuż ścieżek w parku.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 19926,00 PLN
Organizacja Zarząd Zieleni Miejskiej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 10:59:25.0