Umowa

Numer umowy ZZM.ZP/251-24/19P
Data zawarcia 2019-06-19
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-06-19 do 2020-04-30
Kontrahent Garte Sp.z o.o. Sp.K.
Przedmiot

Wykonanie urządzenia Archimedes  do Parku Nadolnik.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie aneks nr ! z dnia 18.10.2019r. zmiana terminu do 04.12.2019r.; aneks nr 2 z dnia 04.12.2019r. zmiana terminu do 30.04.2020r.
Typ terminu na czas określony
Wartość 534409,60 PLN
Organizacja Zarząd Zieleni Miejskiej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 12:03:57.0