Umowa

Numer umowy ZZM.ZP/251-54/19Z
Data zawarcia 2019-07-17
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-17 do 2019-07-31
Kontrahent SEM Zakład Eletrotechniczny
Przedmiot

Wykonanie wykopów (ręcznie) i położenie rur osłonowych OPTO 40 pod monitoring miejski w Parku Drwęckim zgodnie z załączonym projektem i przedmiarem robót.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 17178,08 PLN
Organizacja Zarząd Zieleni Miejskiej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-22 11:51:07.0