Umowa

Numer umowy ZZM.ZP/251-58/19Z
Data zawarcia 2019-07-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-18 do 2019-11-15
Kontrahent Spółdzielnia Socjalna Poznanianka
Przedmiot

W ramach zadania "Bezpieczne przestrzenie" uporządkowanie obiektów na terenie miasta Poznania wg załączonego przedmiaru.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 32012,82 PLN
Organizacja Zarząd Zieleni Miejskiej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-22 12:01:08.0