Umowa

Numer umowy ZZM.ZP/251-59/19Z
Data zawarcia 2019-07-19
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-19 do 2019-07-31
Kontrahent Zakład Kształtowania Zieleni Gardens
Przedmiot

Posadzenie 200 krzewów irgi błyszczącej wraz z pielęgancją krzewów w 2020 i 2021 r., utwardzenie drogi płytami ażurowymi od ul. Kasztanowej przy bloku do wjazdu do parku oraz korekta przebiegu ścieżek z uzupełnieniem kruszywem granitowym.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 9990,00 PLN
Organizacja Zarząd Zieleni Miejskiej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-22 12:14:51.0