Umowa

Numer umowy ZZM.ZP/251-60/19Z
Data zawarcia 2019-07-23
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-23 do 2019-10-15
Kontrahent ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Przedmiot

Wymiana opraw rtęciowych na oprawy ledowe.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 35460,90 PLN
Organizacja Zarząd Zieleni Miejskiej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-26 09:32:27.0