Umowa

Numer umowy ZZM.ZP/251-8/20Z
Data zawarcia 2020-01-02
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-02 do 2020-12-31
Kontrahent Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym
Przedmiot

Transmisja danych pomiędzy siecią komputerową funkcjunującą w siedzibie ZZM , a komporacyjną siecią komputerowąUMP za pośrednictwem sieci POZMAN.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 10332,00 PLN
Organizacja Zarząd Zieleni Miejskiej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-14 12:16:08.0