Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Data wpływu wniosku do UMP 2021-06-18
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 18062101236
Przedmiot wniosku Oświadczenia majątkowe członków zarządów jednoosobowych społek z udziałem Miasta
Kategoria gospodarka komunalna
Znak sprawy NW-III.1431.5.2021
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Udostępniono informację
Data udostępnienia informacji 2021-06-30
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 29062103489

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:05:45.0