Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt porozumienia z PKP ws. budowy tunelu na ul. Starołęckiej projekty urbanistyczne
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA zagospodarowania wód opadowych gospodarka komunalna
2022-05-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp nieruchomości do drogi publicznej inwestycje drogowe
2022-05-02 BIURO RADY MIASTA dot. faktur za prąd w placówkach oświatowych organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-04-28 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Prognoza skutków finansowych uchwalenia mpzp Jeżyce-Północ budżet Miasta
2022-04-28 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje dotyczące zajęć z WDŻ w poznańskich placówkch oświatowych placówki oświatowe
2022-04-27 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW badania archeologiczne w związku z budową Pomnika Wypędzonych obiekty zabytkowe
2022-04-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul Bukowska 237 decyzje urbanistyczne
2022-04-26 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje dotyczące III LO (opłaty w 2021/2022) placówki oświatowe
2022-04-25 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Organizacja ruchu na ul. Wawrzyniaka zarządzanie ruchem
2022-04-25 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wynagrodzenie Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta sprawy kadrowe
2022-04-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz.1/2, 1/3, 1/5 i in. roszczenia nieruchomościowe
2022-04-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Marii Lange, 17 działek decyzje architektoniczne
2022-04-25 BIURO RADY MIASTA dot miejscowego planu zagospoadrownia przestrzennego organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-04-25 BIURO RADY MIASTA Wnbiosek o proktokół z posiedzenia Komisji RMP i uchwały RMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-04-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nieruchomości wydzierżawione na cele rolne. gospodarka gruntami
2022-04-25 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU fundusze związane z pomocą uchodźcom budżet Miasta
2022-04-25 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia pracowników UMP w latach 2019-2022 sprawy kadrowe
2022-04-23 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacja o postępowaniu funkcjonariuszy SMMP w procedurze nakładania mandatów postępowania administracyjne
2022-04-22 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW udostępnienie karty ewidencyjnej budynku przy ul. Krańcowej 20 obiekty zabytkowe
2022-04-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Chrzanowska decyzje architektoniczne
2022-04-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zamiana działek 52/02/34 na 52/03/35/2 (sprawa indywidualna). gospodarka gruntami
2022-04-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Oznakowanie A-18b dzikie zwierzęta zarządzanie ruchem
2022-04-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Porządkowanie terenów MP przez pensjonariuszy Aresztu Śledczego. gospodarka gruntami
2022-04-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - Ostrowska 515, Sokalska 2, Starosądecka 1,1b,1d decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-04-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Gospodarstwa domowe: kanalizacja miejska gospodarka komunalna
2022-04-20 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane nieruchomości na Wildzie nieruchomości miejskie
2022-04-20 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zagospodarowania terenów golęcińskiej Olimpii gospodarka gruntami
2022-04-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy - ul. Huby Moraskie decyzje urbanistyczne
2022-04-16 WYDZIAŁ INFORMATYKI Oprogramowanie do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego gospodarka gruntami
2022-04-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Bukowska 96 decyzje architektoniczne
2022-04-15 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Wyciąg z akt dot. interwencji Pełnomocniczki PMP w lokalu przy ul. Kościelnej 16 sprawy lokalowe
2022-04-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Zwierzyniecka 9 decyzje architektoniczne
2022-04-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - ul. Górecka 6 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-04-13 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA dot. udostępnienia fragmentów nagrań sesji RO Nowe Winogrady Północ jednostki pomocnicze
2022-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie planu zagospodarowania terenu- S. Batorego 80bcd decyzje architektoniczne
2022-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - Gruszczyn decyzje architektoniczne
2022-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Zofii Nałkowskiej 20 decyzje architektoniczne
2022-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Kajki decyzje architektoniczne
2022-04-11 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Pytanie o dewelopera planowanej inwestycji ochrona środowiska
2022-04-11 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane o ścieżkach rowerowych w Poznaniu inwestycje drogowe
2022-04-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Dolna 54, 54a decyzje architektoniczne
2022-04-11 BIURO RADY MIASTA dot. nagrania z sesji Rady Miasta Poznania z 05.04.2022 organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-04-11 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA dot. sesji Rady Osiedla Wola z 21 marca 2022 r. jednostki pomocnicze
2022-04-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nabycie nieruchomości dz. 1/7, ark. 10, obr. 20 gospodarka gruntami
2022-04-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - 3 lokalizacje decyzje architektoniczne
2022-04-08 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW udostępnienie kopii decyzji o wpisie do rejestru Taczaka 22 i 23 decyzje konserwatorskie
2022-04-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków gospodarka komunalna
2022-04-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA SOR ul. Sienkiewicza zarządzanie ruchem
2022-04-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zakup nieruchomości przy ul. Hodowlanej. gospodarka gruntami
2022-04-07 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA dot. funkcjonowania jednostek pomocniczych w Mieście Poznaniu jednostki pomocnicze
2022-04-07 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA dot. funkcjonowania jednostek pomocniczych w Mieście Poznaniu jednostki pomocnicze
2022-04-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dzierżawa działki nr 10/37, ark.30, obr. Krzyżowniki. gospodarka gruntami
2022-04-06 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Realizacja umowy z firmą Si-Maxx i FB-Service gospodarka odpadami
2022-04-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Oferta doradztwa eksperckiego w sprawie grupowego zakupu gospodarka komunalna
2022-04-06 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba zatrudnionych w UMP sprawy kadrowe
2022-04-05 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Liczba zarejestrowanych samochodów, autobusów, motocykli za 1990-2021 transport publiczny
2022-04-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul Bukowska 237 decyzje architektoniczne
2022-04-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Pokrzywno decyzje urbanistyczne
2022-04-04 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Koszty promocji Programu Centrum rewitalizacja
2022-04-04 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA dot. IOD organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-03-31 URZĄD STANU CYWILNEGO Udostępnienie danych dot. działalności USC w latach 2019-2021 akty stanu cywilnego
2022-03-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Siedliskowa decyzje urbanistyczne
2022-03-29 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Lutyckiej obiekty zabytkowe
2022-03-28 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Protokół postępowania i oferty ochrona środowiska
2022-03-28 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Wykonanie uchwały nr LVIII/1068/VIII/2022 ochrona środowiska
2022-03-28 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Oferty cenowe dot. urządzenia parku kieszonkowego przy ul. Jeżyckiej zamówienia publiczne
2022-03-28 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW udostępnienie karty ewidencyjnej budynku przy ul. Krańcowej obiekty zabytkowe
2022-03-28 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ dane do pracy magisterskiej statystyka miejska
2022-03-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Wdzięczna decyzje architektoniczne
2022-03-25 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Frezjowej obiekty zabytkowe
2022-03-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - ul. Miśnieńska, Ziębicka decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-03-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Gwiaździsta 30, Metalowa 4 decyzje urbanistyczne
2022-03-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - ul. Przemysłowa/Niedziałkowskiego decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-03-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Pożytki pobrane przez Miasto Poznań z tytułu dzierżawy przy ul. Serbskiej. gospodarka gruntami
2022-03-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy przekazania skanu ofert w postępowaniu na dostawę toalet. gospodarka gruntami
2022-03-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - miasto Poznań decyzje urbanistyczne
2022-03-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostwę toalet. gospodarka gruntami
2022-03-23 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości Niedziałkowskiego i Przemysła obiekty zabytkowe
2022-03-23 WYDZIAŁ FINANSOWY Ilość umów zarejestrowanych w 2021 r. budżet Miasta
2022-03-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spalarnia odpadów komunalnych gospodarka odpadami
2022-03-23 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Plany i sprawozdania z audytu 2016-2020 organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-03-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Kosowska decyzje architektoniczne
2022-03-22 URZĄD STANU CYWILNEGO Udostępnienie danych dot. małżeństw zawartych w latach 2000-2020 akty stanu cywilnego
2022-03-21 BIURO RADY MIASTA dot. pracy Młodzieżowa Rady Miasta organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-03-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy postępowań sądowych i administracyjnych dot. nieruch. ul. Forteczna gospodarka gruntami
2022-03-21 GABINET PREZYDENTA Informacja na temat frekwencji w głosowaniu na projekty Budżetu Obywatelsk. 2022 projekty i konsultacje społeczne
2022-03-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o warunkach zabudowy - ul. Studniarskiego 3-3c decyzje urbanistyczne
2022-03-18 WYDZIAŁ INFORMATYKI Dostęp do usług sieciowych gospodarka gruntami
2022-03-18 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Informacja w sprawie: Dostawa mebli do sal dydaktycznych WSCKZiU nr 2 w Poznaniu zamówienia publiczne
2022-03-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Użytkowanie wieczyste, roszczenia reprywatyzacyjne, podatek - ul. Forteczna. roszczenia nieruchomościowe
2022-03-18 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA porozumienia i zarządzenia Prezydenta dot. nieruchomości Osiedla Winiary jednostki pomocnicze
2022-03-17 BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW Tereny inwestycyjne Miasta Poznania i ich inwestorzy gospodarka gruntami
2022-03-17 WYDZIAŁ OŚWIATY Aktywna Tablica 2022 placówki oświatowe
2022-03-17 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA budowli ochronnych i obrony cywilnej porządek i bezpieczeństwo
2022-03-17 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Informacje dot. zasobów mieszkaniowych gminy i polityki mieszkaniowej sprawy lokalowe
2022-03-16 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Pieszojezdnia wzdłuż skweru Labudy zarządzanie ruchem
2022-03-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - ul. Arciszewskiego 25a, Winklera 23 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-03-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz.49/5, 50/3, ark. 11, obr. 01. roszczenia nieruchomościowe
2022-03-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp - ul. Studniarskiego 3 decyzje urbanistyczne