Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu dot. dostawy laptopów zamówienia publiczne
WYDZIAŁ FINANSOWY Kredyty udzielone spółce PTBS w latach 2014-2022 przez Miasto Poznań budżet Miasta
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA paliwo stałe dla gospodarstw domowych pomoc społeczna
BIURO RADY MIASTA dot. zasad korzystania z gmachów szkolnych placówki oświatowe
BIURO RADY MIASTA Wniosek o skan uchwały z 1989 r. organizacja pracy Urzędu i Rady
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt porozumienia z PKP ws. budowy tunelu na ul. Starołęckiej projekty urbanistyczne
BIURO RADY MIASTA wniosek o udzielenie informacji publicznej- sprawozdanie z prac Komisji organizacja pracy Urzędu i Rady
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA zagospodarowania wód opadowych gospodarka komunalna
2023-09-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Pułaskiego 19 decyzje architektoniczne
2023-09-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Decyzja dot. usunięcia drzewa ul. Sarnia 2. gospodarka gruntami
2023-09-19 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Kary umowne przy realizacji umów o zamówienie publiczne w 20223 roku umowy z kontrahentami
2023-09-18 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Potwierdzenie doświadczenia projektowego dot. Muzeum Enigmy umowy z kontrahentami
2023-09-18 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA udostępnienie informacji publicznej taxi koncesje
2023-09-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan prawny kamienicy ul. Chełmońskiego 1 gospodarka gruntami
2023-09-18 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Informacja publiczna_ZKZL_umowa spółki i umowa powierzenia gospodarka komunalna
2023-09-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Czarnucha ozn. 50/11/513/108, 50/11/513/89 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-09-15 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Akty prawne dotyczące wykonywania mandatu radnego RMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-09-14 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie skanu umowy SKS Poznańska 13 - SP13 placówki oświatowe
2023-09-14 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje dotyczące godzin do dyspozycji dyrektora w placówkach oświatowych placówki oświatowe
2023-09-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba pracowników wydziałów UMP i wynagrodzenie, liczba zameldowanych ewidencja mieszkańców,sprawy kadrowe
2023-09-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykreślenie hipoteki obciążającej lokal przy pl. Waryńskiego 6/15 w Poznaniu gospodarka gruntami
2023-09-12 WYDZIAŁ OŚWIATY Szkoła w Chmurze placówki oświatowe
2023-09-12 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zieleń, terminy, koszty, projekty dot. przebudowy Pl. Wolności i ul. 27 Grudnia rewitalizacja
2023-09-12 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja dot. zatrudnienia pedagoga i psychologa szkolnego placówki oświatowe
2023-09-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Bnińska 46 decyzje architektoniczne
2023-09-11 WYDZIAŁ OŚWIATY Statut Szkoły Podstawowej nr 69 placówki oświatowe
2023-09-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Jasielska 8f decyzje architektoniczne
2023-09-11 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ul. Bóżnicza 15 - reklama na budynku obiekty zabytkowe
2023-09-11 BIURO RADY MIASTA Wniosek o IP - dot. debaty nad Raportem o stanie miasta organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-09-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Daszewicka dz. nr 578 decyzje urbanistyczne
2023-09-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inwentaryzacja sprzedażowa - ul. Łaskarza 6/6. gospodarka gruntami
2023-09-07 WYDZIAŁ PRAWNY sprawy hałasu emitowanego z boiska będącego przedmiotem obrad sesji postępowania administracyjne
2023-09-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Lista firm asenizacyjnych gospodarka komunalna
2023-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Czarnucha/Sielawy decyzje architektoniczne
2023-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Rodawska 3 decyzje architektoniczne
2023-09-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wydawane zgody komitetom wyborczym na lokalizację materiałów wyborczych. gospodarka gruntami
2023-09-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ ITPOK - wymagania w zakresie przyjmowania odpadów do instalacji gospodarka komunalna
2023-09-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Nieczystości ciekłe - przekazane ilości gospodarka komunalna
2023-09-06 WYDZIAŁ KULTURY Informacja publiczna dotycząca konkursu na dyrektora Teatru Polskiego instytucje kultury
2023-09-06 WYDZIAŁ OŚWIATY Publiczne przedszkola - dane za 2017 r. placówki oświatowe
2023-09-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Waloryzacja cen jednostkowych - odbiór odpadów gospodarka odpadami
2023-09-06 BIURO RADY MIASTA Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - nagranie z sesji organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-09-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Rungego 6 decyzje architektoniczne
2023-09-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Parking pod pl. Wolności i parkingi płatne na terenie Poznania. gospodarka gruntami
2023-09-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Piekary dz. 42/10 decyzje architektoniczne
2023-09-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sprzedaż mieszkań - ul. Długosza 21-25/ul. Szamarzewskiego 46-54. gospodarka gruntami
2023-09-04 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Przedłużenie linii autobusowej transport publiczny
2023-09-04 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja dotycząca SP69 (najem pomieszczeń, odzież szkolna) placówki oświatowe
2023-09-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czynsz za dzierżawę - Kontener Art. gospodarka gruntami
2023-09-04 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA informacja publiczna ws. kamer monitoringu porządek i bezpieczeństwo
2023-09-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Wagrowska dz. 3/10 decyzje architektoniczne
2023-09-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o decyzji - ul. Piątkowska 165a, 165b, 165c, 165d decyzje architektoniczne
2023-09-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o decyzji - ul. Piątkowska/Witosa decyzje urbanistyczne
2023-09-01 BIURO RADY MIASTA Wniosek o informację publiczną - prokuratura organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-09-01 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Umowa na "Zaprojektowanie i wykona-nie Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu" umowy z kontrahentami
2023-08-31 BIURO RADY MIASTA Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - specustawa organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-08-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Nad Przeźmierką 1/2 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-08-31 BIURO RADY MIASTA Wniosek o udostepnienie informacji publicznej - stawki czynszu organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-08-30 BIURO RADY MIASTA Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - lokalizacja kasyn organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-08-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie postanowienia - ul. Grunwaldzka decyzje architektoniczne
2023-08-29 WYDZIAŁ INFORMATYKI System Informacji Prawnej technologie informatyczne
2023-08-29 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Przypadki naruszenia prawa spowodowanego działaniem funkcjonariuszy publicznych sprawy kadrowe
2023-08-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nabycie działek nr 48/7 i 48/19, ark. 20, obr. Krzyżowniki - ochrona Krzyżanki. gospodarka gruntami
2023-08-29 WYDZIAŁ KULTURY Informacja publiczna dotycząca udostępnienia projektów konkursowych organizacja imprez, uroczystości , spotkań reprezent.
2023-08-29 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. MRMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-08-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Błażeja 90, 92, 105, 108 decyzje urbanistyczne
2023-08-28 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Działanie sieci COBRD przy ZDM technologie informatyczne
2023-08-25 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ul. Fredry 12 i 11 a - dot. wydanych decyzji decyzje konserwatorskie
2023-08-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Fredry 11a, 12 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-08-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy-ul. Malwowa 103 decyzje urbanistyczne
2023-08-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o postępowaniu - postępowanie w sprawie nośnika reklamowego decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-08-24 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dawny budynek Dworca PKP - reliefy obiekty zabytkowe
2023-08-24 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości obr. Łazarz rewitalizacja
2023-08-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Szarotkowa 54 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-08-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami gospodarka odpadami
2023-08-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Łaskarza 6 decyzje architektoniczne
2023-08-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zakup dz. 20, ark. 44, obr. Golęcin. gospodarka gruntami
2023-08-22 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA organizacji zgromadzenia porządek i bezpieczeństwo
2023-08-22 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pozwolenie wodnoprawne- zbiornik w dolinie Michałówki ochrona środowiska
2023-08-22 BIURO RADY MIASTA Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - program opieki nad zwierzętami organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-08-22 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pensje pracowników UMP z podziałem na kwoty sprawy kadrowe
2023-08-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - ul. Rolna 23, Rolna 24 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-08-21 WYDZIAŁ SPORTU lista obiektów obiekty sportowe
2023-08-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie (studium) - ul. Sycowska 53 decyzje urbanistyczne
2023-08-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowanie sądowe dotyczące budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 18. gospodarka gruntami
2023-08-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Dmowskiego 64, 64a decyzje architektoniczne
2023-08-21 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja dotycząca szkół niepublicznych placówki oświatowe
2023-08-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o postępowaniu - ul. 3 Maja 49 decyzje architektoniczne
2023-08-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - ul. Ściegiennego, nośniki reklamowe decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-08-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Kosze przy ul. Małeckiego gospodarka komunalna
2023-08-19 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Przebudowa Galerii Arsenał instytucje kultury
2023-08-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji cp - ciek Wierzbak, ul. Straży Ludowej decyzje urbanistyczne
2023-08-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Inicjatywy lokalne dot. budowy wodociągów/kanalizacji gospodarka komunalna
2023-08-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy-ul. Kościerzyńska 12-14,Grudziądzka 6 decyzje urbanistyczne
2023-08-16 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dotacje na organizację Dni Twierdzy Poznań organizacja imprez, uroczystości , spotkań reprezent.
2023-08-16 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pytania dot. Poznańskiej Karty Turystycznej projekty kulturalne
2023-08-16 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA udostępnienie informacji publicznej taxi koncesje
2023-08-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Rzepeckiej/Straży Ludowej dz. 28/03/3 decyzje urbanistyczne
2023-08-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji ZRID - ul. Wagrowska/Hetmańska decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-08-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - ul. Owsiana 27 dz. 52/33/2/1 decyzje urbanistyczne