Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA zagospodarowania wód opadowych gospodarka komunalna
2021-08-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Głogowska 14 decyzje architektoniczne
2021-08-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowa dzierżawy Fortu VII. gospodarka gruntami
2021-08-01 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY dot. udostępnienia informacji w zakresie zmian granic gminy w latach 2002-2020 gospodarka gruntami
2021-07-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o dostęp do ip - altany śmietnikowe gospodarka komunalna
2021-07-30 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacja z otwarcia ofert na przeprowadzenie ewaluacji PGN zamówienia publiczne
2021-07-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Reklamy na Piątkowie. gospodarka gruntami
2021-07-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - Miasto Poznań (reklamy) decyzje architektoniczne
2021-07-29 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Dotyczy informacji z otwarcia ofert zamówienia publiczne
2021-07-29 BIURO KONTROLI 3 kontrole finansowe jednostek miejskich z os. Nowe Winogrady Pn z lat 2014-2019 protokoły pokontrolne
2021-07-28 URZĄD STANU CYWILNEGO Podanie liczby sporządzonych aktów małżeństwa w latach 2015-2020 akty stanu cywilnego
2021-07-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Działyńskich 3 i 8 decyzje architektoniczne
2021-07-27 BIURO RADY MIASTA skargi na uchwałę CV/1208/IV/2006 RMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-07-27 WYDZIAŁ OŚWIATY Umowy najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (ZSMS, P54) placówki oświatowe
2021-07-27 WYDZIAŁ OŚWIATY Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne (0,4% rezerwy części oświatowej) placówki oświatowe
2021-07-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - os. Piastowskie 64 decyzje architektoniczne
2021-07-26 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wydatki na promocję miasta. budżet Miasta
2021-07-26 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Meridian - Park Sołacki obiekty zabytkowe
2021-07-23 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Organizacje, których wniosek o real. zad. publ. zakończył się ogł. konkursu projekty i konsultacje społeczne
2021-07-23 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Klasyfikacja dróg, ulic, liczba mieszkańców, komunkacja drogowa. projekty urbanistyczne
2021-07-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Iłłakowiczówny 14 decyzje budowlane
2021-07-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czynności, wydatki i dokumentacja dot. nieruchomości przy ul. Owsianej 20. gospodarka gruntami
2021-07-22 WYDZIAŁ OŚWIATY Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne (0,4% rezerwy części oświatowej) placówki oświatowe
2021-07-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Wyszyńskiego decyzje urbanistyczne
2021-07-22 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA ogranizacja ruchu ul. Saperska zarządzanie ruchem
2021-07-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA ogranizcja ruchu ul. Starołęcka zarządzanie ruchem
2021-07-21 BIURO RADY MIASTA akta archiwalne dot. akcji "Obcy" lub "Inny" w latach 1989-2005 porządek i bezpieczeństwo
2021-07-21 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Podgórna 7- umowy i ekspertyzy obiekty zabytkowe
2021-07-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Brneńska - Krzywoustego decyzje urbanistyczne
2021-07-21 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW nadzór archeologiczny podczas robót przy Hotelu Bazar obiekty zabytkowe
2021-07-21 BIURO RADY MIASTA dot. Odznaki Honorowej Miasta Poznania; Czesława Rudnicka organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-07-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - decyzje dot. odnawialnych źródeł energii w Poznaniu decyzje architektoniczne
2021-07-20 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA organizacji koncertów porządek i bezpieczeństwo
2021-07-20 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA nałożenia świadczeń na nieruchomości porządek i bezpieczeństwo
2021-07-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Gdyńska decyzje architektoniczne
2021-07-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Nałkowskiej/św. Wawrzyńca decyzje urbanistyczne
2021-07-19 WYDZIAŁ INFORMATYKI Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta Poznania technologie informatyczne
2021-07-19 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Doradcy zatrudnieni w NPPP i NPPO pomoc społeczna
2021-07-19 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Populacja Miasta Poznania z podziałem na lewobrzeżną i prawobrzeżną stronę Warty ewidencja mieszkańców
2021-07-16 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA koncesja na sprzedaż alkoholu ewidencja działalności gospodarczej
2021-07-15 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zwycięskie oferty w konkursie na prowadzenie NPPP pomoc społeczna
2021-07-15 GABINET PREZYDENTA Informacje dotyczące realizacji projektu Fyrtle projekty i konsultacje społeczne
2021-07-15 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW kopia dokumentów dot. zabezpieczenia budynku przy ul. Sióstr Misjonarek 10 decyzje konserwatorskie
2021-07-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy- rej.ul. Wojciechowskiego-Rudnickiego decyzje urbanistyczne
2021-07-14 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Organizacja szczepień w Mieście Poznań projekty ochrony zdrowia
2021-07-13 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Pomnika Wypędzonych Wielkopolan - badania archeologiczne obiekty zabytkowe
2021-07-12 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Hałas związany z pracami na pl. Kolegiackim rewitalizacja
2021-07-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Kanałowa 11 decyzje architektoniczne
2021-07-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Okólna 34 decyzje architektoniczne
2021-07-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o sprzeciwie - ul. Bałtycka dz. nr 2/31 decyzje architektoniczne
2021-07-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Konsultacje rynkowe dot. postępowania ws. realizacji parkingów samochodowych gospodarka gruntami
2021-07-09 WYDZIAŁ FINANSOWY Zobowiązania Miasta z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji budżet Miasta
2021-07-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Mateckiego decyzje architektoniczne
2021-07-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o wydanych decyzjach dot. stacji z wodorem - brak adresu decyzje budowlane
2021-07-08 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA Niewybuchów/niewypałów na terenie elektrociepłowni Karolin porządek i bezpieczeństwo
2021-07-08 GABINET PREZYDENTA Listy poparcia do wniosków projektów PBO konsultacje budżetowe
2021-07-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA brd - ul. Potockiej i Kolejowa zarządzanie ruchem
2021-07-07 WYDZIAŁ OŚWIATY Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne (0,4% rezerwy części oświatowej) placówki oświatowe
2021-07-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zarządzenia wprowadzające regulaminy organizacyjne UMP od 1990 roku organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-07-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 25/3, obr. Poznań. roszczenia nieruchomościowe
2021-07-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Administracja terenu - ul. Urbanowska za Estakadą PST gospodarka gruntami
2021-07-05 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Liczba mieszkańców na osiedlu Wola (według wykazu ulic) ewidencja mieszkańców
2021-07-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Kanałowa 11 decyzje urbanistyczne
2021-07-05 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zmiany granic miasta gospodarka gruntami
2021-07-02 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU koszta poniesione przez UMP na publikację ogłoszeń w 2019 oraz 2020 r. budżet Miasta
2021-07-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - 68 działek decyzje architektoniczne
2021-07-02 WYDZIAŁ FINANSOWY Zaległości w podatku od nieruchomości i ich egzekucja w latach 2018-2021 budżet Miasta
2021-07-02 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW budowa obiektu przy Pl. Wolności 4 decyzje konserwatorskie
2021-07-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji WUA - ul. Półwiejska, 28 Czerwca 1956, Szamarzewskiego 39 decyzje budowlane
2021-07-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - rejon ul. Mateckiego decyzje budowlane
2021-06-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Marcelińska 18 decyzje architektoniczne
2021-06-29 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW kopia dokumentów dot. ekspertyzy kamienicy przy ul. Podgórnej 9 obiekty zabytkowe
2021-06-29 WYDZIAŁ OŚWIATY Kryteria podziału 0,4% rezerwy części subwencji oświatowej placówki oświatowe
2021-06-28 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW udzielona pomoc przy cmentarzu przy ul. Samotnej 3 obiekty zabytkowe
2021-06-28 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane osobowe pracowników Urzędu Miasta sprawy kadrowe
2021-06-28 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Finansowanie ochrony zabytków obiekty zabytkowe
2021-06-25 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Działalność Prezydenta związana z obszarem antydyskryminacyjnym. pomoc społeczna
2021-06-24 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW udostępnienie dokumentów dot. prac w kamienicy przy ul. Bukowskiej 26 obiekty zabytkowe
2021-06-24 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Nagranie z sesji RO Nowe Winogrady Północ z 22 czerwca 2021 r. jednostki pomocnicze
2021-06-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne roszczenia nieruchomościowe
2021-06-23 GABINET PREZYDENTA Zasady korzystania z infrastruktury Urzędu przez prywatne instytucje organizacja imprez, uroczystości , spotkań reprezent.
2021-06-23 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje na temat hali sportowej placówki oświatowe
2021-06-23 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Liczba mieszkańców, struktura wieku i płci - osiedle Naramowice statystyka miejska
2021-06-22 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA świadczeń nałożonych na nieruchomość - ul. Dziadoszańska porządek i bezpieczeństwo
2021-06-22 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości prz ul. Dziadoszańskiej 10 rewitalizacja
2021-06-22 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Dziadoszańska 10 obiekty zabytkowe
2021-06-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Dziadoszańska 10 decyzje budowlane
2021-06-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Prawo pierwokupu dot. nieruchomości ul. Dziadoszańskiej 10. gospodarka gruntami
2021-06-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ul. Dziadoszańska 10. roszczenia nieruchomościowe
2021-06-22 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW schrony przeciwlotnicze w Parku K. Marcinkowskiego obiekty zabytkowe
2021-06-22 WYDZIAŁ FINANSOWY Raportowanie schematów podatkowych budżet Miasta
2021-06-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekty zrealizowane przez Miasto w perspektywie finansowej 2014-2020 statystyka miejska
2021-06-21 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Poznania sprawy kadrowe
2021-06-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy -Przybyszewskiego 39 decyzje urbanistyczne
2021-06-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - MTP, dz. nr 14, ul. Głogowska 14 decyzje architektoniczne
2021-06-21 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW udostępnienie kopii pozwolenia decyzje konserwatorskie
2021-06-21 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej MTP hala 1 i 2 obiekty zabytkowe
2021-06-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. nr 7/1, ark. 05, obr. 15 i inne. roszczenia nieruchomościowe
2021-06-21 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA korespondencji organów Os. Nowe Winogrady Północ dot. niepołączalności mandatu jednostki pomocnicze
2021-06-18 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Oświadczenia majątkowe członków zarządów jednoosobowych społek z udziałem Miasta gospodarka komunalna