Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2020-01-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie kopii decyzji UA.I.U09/73314-261/05 urbanistyka i architektura
2020-01-21 BIURO POZNAŃ KONTAKT Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podmiotów świadczących usługi w zakresie transportu zbiorowego transport
2020-01-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosków o czasowe odebranie zwierzęcia gosp. komunalna i mieszkaniowa
2020-01-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Raport nt. punktów ładowania na obszarze gminy Miasto Poznań. transport
2020-01-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji nt. przeznaczenia nieruchomości - wycofanie wniosku z dnia 18.01.2020 r. UWAGA - nie odnotowano wpływu wniosku w ww. sprawie z 18.01.2020 r. urbanistyka i architektura
2020-01-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji nt. przeznaczenia nieruchomości na cel publiczny urbanistyka i architektura
2020-01-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Podanie przychodów z tytułu użytkowania wieczystego w latach 2017-2019 z nieruchomości UM Poznań obr. 53, arkusz 08, nr 442/8. gospodarka gruntami
2020-01-20 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. wysokości przychodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2017-2019 uzyskanych od wskazanych we wniosku nieruchomości finanse
2020-01-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do nieruchomości położonych przy zbiegu ulic Hetmańskiej i Wagrowskiej. gospodarka gruntami
2020-01-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji celu publicznego dot.zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznej dla budowy sieci wodociągowej urbanistyka i architektura
2020-01-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - przekazanie inf. i kopii decyzji wydanych dla nieruchomości urbanistyka i architektura
2020-01-17 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Aktualny model ruchu miasta Poznań. transport
2020-01-17 WYDZIAŁ INFORMATYKI Dot. bezpieczeństwa systemów informatycznych informatyka
2020-01-17 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie danych dotyczących wydatków ponoszonych w latach 2010-2016 w przedszkolach finanse; oświata
2020-01-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. nabycia działek przy ul. Inflanckiej i Piłsudskiego 110. gospodarka gruntami
2020-01-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie kopii decyzji urbanistyka i architektura
2020-01-16 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Aktualizacja modelu ruchu dla miasta Poznania wraz z modelem ruchu. transport
2020-01-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie wszystkich decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na rozbiórkę, poz. na budowę oraz obecnie toczących się postępowań urbanistyka i architektura
2020-01-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. zadań realizowanych pzrez Usługi Komunalne w przedmiocie " ekshumacji 21 mogił ziemnyc", w ktorych pochowane są ofiary bombardowania Poznania gosp. komunalna i mieszkaniowa
2020-01-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie do wglądu akt dot.decyzji nr 235/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego urbanistyka i architektura
2020-01-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY informacja publiczna - prośba o przesłanie skanów decyzji wydanych w okresie 01.01.2018 do dnia 14.01.2020 pozwoleń na  rozbiórkę i budowę obiektów kubaturowych o pow. większej niż 800 metrów kw. urbanistyka i architektura
2020-01-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielnie informacji publicznej dot. warunków zabudowy, decyzja 379/2019, sprawa UA-I.6730.211.2019 urbanistyka i architektura
2020-01-14 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. wykaz lokali gastr i sklepów w Poznaniu posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych działalność gospodarcza
2020-01-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI roszczenia do dz. 18/3, 18/10, 18/13, 18/5, 9/8, 14/1 obr.Wilda gospodarka gruntami
2020-01-14 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie informacji dot. inwestycji WJPM i KOS jednostki pomocnicze miasta; rewitalizacja
2020-01-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielenie informacji publicznej dot. decyzji pozwolenia na budowę, sprawa WUA-A12/7351/3041/2000 urbanistyka i architektura
2020-01-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY prośba o udostępnienie kopii decyzji i udzielenia informacji dot.decyzji urbanistyka i architektura
2020-01-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w latach 2018, 2019, 2020 dz. 5/26, obr. Główna, dz. 5/29, 3/21 obr. Komandoria, dz. 5/28, 3/20 obr. Komandoria, dz. 5/25, 3/16, 5/27, 3/9 obr. Komandoria, dz. 3/17 obr. Komandoria gospodarka gruntami
2020-01-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielenie informacji publicznej dot. wydanych warunków zabudowy urbanistyka i architektura
2020-01-10 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Oferty złożone w konkursach w obszarze uzależnień. pomoc społeczna
2020-01-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY wydanie kopii decyzji urbanistyka i architektura
2020-01-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie decyzji administracyjnych wymienionych we wniosku urbanistyka i architektura
2020-01-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI podanie przychodów z tytułu użytkowania wieczystego w latach 2017-2019 z nieruchomości UM Poznań obr. 53 arkusz 08 nr 442/10, 442/11 gospodarka gruntami
2020-01-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI podanie zestawienia uzyskiwanych przychodów za służebność gruntową w latach 2017-2018 z nieruchomości UM Poznań w układzie nr działki geodezyjnej, powierzchnia, uzyskany przychód ewentualne ograniczenie zestawienia do 15-20 pozycji działek położonych najb gospodarka gruntami
2020-01-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY dot.dostępu do informacji publicznej dec.nr 2738/2018 poz. na budowę urbanistyka i architektura
2020-01-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. projektów prowadzonych przez Miasto. projekty unijne
2020-01-07 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Inwesticja dotycząca siedziby Domu Dziecka nr 2. pomoc społeczna
2020-01-07 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA dot. udostępnienia informacji ws. opinii prawnej jednostki pomocnicze miasta
2020-01-07 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Grupa Aquanet S.A. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2020-01-07 WYDZIAŁ SPORTU Lech Poznań sport
2020-01-06 WYDZIAŁ KULTURY dot. wydatków na Sylwestra Miejskiego kultura
2020-01-06 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie danych o budynkach wykorzystywanych w ostatnich 3 latach na cele edukacyjne a pozostających dziś w dyspozycji UMP. oświata
2020-01-06 BIURO POZNAŃ KONTAKT Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kosztów energii elektrycznej w UMP w roku 2018 finanse
2020-01-04 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA udostępnienie skanu protokołu kontroli mienia przeprowadzonej na Osiedlu Nowe Winogrady Wschód w 2019 r., informacji na temat liczby osób zatrudnionych w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, które mają nienormowany czas pracy oraz sposobu je jednostki pomocnicze miasta; sprawy kadrowe
2020-01-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udostępnienie informacji publicznej- informacja o liczbie wydanych pozwoleń dot. wykonania instalacji zbiornikowych urbanistyka i architektura
2020-01-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - prośba o udostępnienie planu realizacyjnego Osiedla Stefana Batorego zatwierdzonego decyzją z dnia 25.10.1985r. nr UAN-A/83801/157/85 (część opisowa i graficzna) urbanistyka i architektura
2020-01-03 WYDZIAŁ KULTURY dot. udostepnienia umów w ramach wniosku konkursowego kultura
2020-01-02 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. inwestycji miejskich. projekty unijne
2020-01-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wysokosci oplat za udostepnienie miejsca do wykonywania pochówku gosp. komunalna i mieszkaniowa
2020-01-02 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt dot. parku wokół Fortu IX (PBO 2015). konsultacje i projekty społeczne
2020-01-02 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Dot. realizacji zadania utwardzenie nawierzchni ul. Piargowej jednostki pomocnicze miasta
2019-12-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - o przekazanie informacji na temat podjętych w gminie środków ochrony krajobrazu urbanistyka i architektura
2019-12-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. roszczeń reprywatyzacyjnych ul. Bukowska. gospodarka gruntami
2019-12-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - wydanie skanu lub kserokopii decyzji nr 1295/2005 o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura
2019-12-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanych decyzji i wszystkich złożonych wniosków urbanistyka i architektura
2019-12-27 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zapytanie odnośnie do kosztów utrzymania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami. pomoc społeczna
2019-12-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. sprzedaży mieszkań ul. Długosza 21-25/Szamarzewskiego 46-54. gospodarka gruntami
2019-12-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI roszczenia reprywatyzacyjne dz. 158/6, 157/5, 189/57 gospodarka gruntami
2019-12-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej dot.pozwoleń na budowę urbanistyka i architektura
2019-12-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej dot.toczących się postępowań i wydanych decyzjach ul. Ostrowska dz 2/31,2/32 urbanistyka i architektura
2019-12-23 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o przesłąnie dokumentacji finansowej (faktury, rachunki), opłaconych ze środków Osiedla Nowe Winiary Płónoc przez ZS nr 7, PS 11 oświata
2019-12-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI aktualna sytuacja prawno-własnościowa działek 163/1, 163/2 ark. 10 obr. 21 gospodarka gruntami
2019-12-23 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Organizacja ruchu na ul. Głuszyna od ul. Babickiej do Daszewickiej zarządzanie ruchem
2019-12-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o informację nt. warunków zabudowy wydanych dla nieruchomości ul. Rozwadowska 23 urbanistyka i architektura
2019-12-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - inf. czy budynek został oddany do użytku przy ul. Słubickiej 18a. urbanistyka i architektura
2019-12-20 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie opinii prawnej dot. udziału radnych w posiedzeniach Zarządu Osiedla jednostki pomocnicze miasta
2019-12-19 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Informacja dot. kontroli stowarzyszeń w latach 2015-2019 stowarzyszenia i fundacje
2019-12-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w trybie udostępnienie informacji publicznej, UA-III-U11.6730.667.2018 urbanistyka i architektura
2019-12-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- dokumenty, akta sprawy, w których wskazany został przebieg drogi pożarowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego urbanistyka i architektura
2019-12-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji celu publicznego ul. Bułgarska urbanistyka i architektura
2019-12-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji obr. Junikowo urbanistyka i architektura
2019-12-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dzierżawa lokalu ul. Litewska 22 gospodarka gruntami
2019-12-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - udostępnienie do wglądu projektów UA-VII.6740.1561.2019 - poz.na budowę garażu, UA-VII.6743.742.2019 - poz. na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego urbanistyka i architektura
2019-12-16 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. zobowiazań z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych finanse
2019-12-16 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Bułgarskiej. rewitalizacja
2019-12-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku o ip. dot. zaleglosci z opłatami nieruchomości przy ul. Bułgarskiej gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-12-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czy w odniesieniu do działki nr 20 przy ul. Bułgarskiej, PMP, w oparciu o art. 217 ust. 13 Prawa wodnego posiada uprawnienie do złożenia oświadczenia o prawie pierwokupu? gospodarka gruntami
2019-12-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI pytania dot. art. 73 ust. 2 i 2bustawy o gospodarce nieruchomościami - zmiana celu użytkowania wieczystego gospodarka gruntami
2019-12-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - przesłanie skanu decyzji nr 1144/2019,941/2019,2273/2019,523/2017,1552/2017 urbanistyka i architektura
2019-12-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie projektu budowlanego ul. Bułgarska 59/61 urbanistyka i architektura
2019-12-13 BIURO POZNAŃ KONTAKT Stowarzyszenie Hockey Club Poznań, NIP 779-240-42-47: data rejestracji i ewentualnego wyrejestrowania stowarzyszenia, skład zarządu i ewentualne zmiany stowarzyszenia i fundacje
2019-12-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. postępowań admnistracyjnych dot. dz. 5/7 przy ul. Wagrowskiej 3. gospodarka gruntami
2019-12-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Odwołanie od decyzji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 oświata
2019-12-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostepnienie kopi metryczki subwencji oswiatowej 2019 oświata
2019-12-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Rodzaj i ilość umów najmu/dzierżawy oraz roczne przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości przy ul. Kowalskiej (dz. 104/1) w l. 2015-2018. gospodarka gruntami
2019-12-13 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji działek w obręcie Kobylepole. rewitalizacja
2019-12-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o zaktualizowanie informacji przekazanych w zakresie dostępu do informacji publicznej dot. uchwały krajobrazowej urbanistyka i architektura
2019-12-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI roszczenia reprywatyzacyjne - działki 1/9, 6/4, 1/13, 6/2 obr. Kobylepole gospodarka gruntami
2019-12-12 WYDZIAŁ KULTURY dot. sylwestra miejskiego kultura
2019-12-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI w sprawie informacji o uchwałach dotyczących opłaty adiacenckiej w odniesieniu do nieruchomości: obręb 51, arkusz mapy 02, działki nr 34, 35/1, 35/3, 35/4 gospodarka gruntami
2019-12-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji oraz przeznaczenie w mpzp działki przy ul. Zamenhofa. rewitalizacja; urbanistyka i architektura
2019-12-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Wagrowskiej 3 urbanistyka i architektura
2019-12-10 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje dot. zamówienia nr ZOU-XII.271.64.2019.MA projekty unijne
2019-12-10 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Wagrowskiej. rewitalizacja
2019-12-09 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Monitoring w UMP informatyka; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta; porządek i bezpieczeństwo
2019-12-09 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA łączny koszt zagranicznych delegacji Prezydenta Miasta Poznania w 2018 roku współpraca z zagranicą
2019-12-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania reprywatyzacyjne - dz. 3, 4, 10, 5, 57 i inne. gospodarka gruntami
2019-12-09 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie opinii prawnej. oświata
2019-12-09 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. rozpatrzenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców ewidencja mieszkańców
2019-12-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. budowy Wartostrady na Dębinie. projekty unijne