Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA zagospodarowania wód opadowych gospodarka komunalna
2022-01-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy nośników reklamy przy skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Przepadek gospodarka gruntami
2022-01-18 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Położenie nieruchomości w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej nieruchomości miejskie
2022-01-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w latach 2019-2021 gospodarka odpadami
2022-01-17 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Lokalizacja zadań inwestycyjnych wskazanych w WPF Miasta Poznania nieruchomości miejskie
2022-01-17 BIURO RADY MIASTA udostępnienie uchwał archiwalnych w trybie dostępu do informacji publicznej organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-01-15 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekty realizowane w ramach GPR rewitalizacja
2022-01-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Polisy ubezpieczeniowe dla inwestycji Poznań Centrum polisy ubezpieczeniowe
2022-01-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Dąbrowskiego 140 decyzje urbanistyczne
2022-01-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dot. aktualnych właścicieli nieruchomości z obrębu Winiary, ark 25, dz. 16/20 gospodarka gruntami
2022-01-13 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Udost. info. publicznej dot. kwoty przeznaczonej na zamówiene dot. odpadów zamówienia publiczne
2022-01-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy postępowań reprywatyzacyj. dot. nieruchomości z obrębu Żegrze gospodarka gruntami
2022-01-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Inwestycje realizowane przez Miasto Poznań budżet Miasta
2022-01-13 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zakres i lokalizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na 2022 rok nieruchomości miejskie
2022-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Usługi opiekuńcze - konkurs na rok 2022 r. pomoc społeczna
2022-01-12 BIURO KONTROLI dokumenty związane z przyjmowaniem zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania ... organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-01-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Budowa drogi przy ul. Stoińskiego inwestycje drogowe
2022-01-12 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje dotyczące przedszkola w budynkach 23,23A placówki oświatowe
2022-01-12 WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT Udzielenie informacji publicznej podatki
2022-01-12 GABINET PREZYDENTA Koszty związane z przyznanawaniem Poznańskim restauracjom Gwiazdki Michelin budżet Miasta
2022-01-12 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Fortecznej obiekty zabytkowe
2022-01-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ROD na terenie Poznania przeznaczone są do likwidacji i w jakich terminach. gospodarka gruntami
2022-01-11 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - ePUAP ochrona środowiska
2022-01-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o nośnikach reklamowych - Miasto Poznań decyzje architektoniczne
2022-01-11 WYDZIAŁ OŚWIATY Przedszkole nr 32 (informacje dotyczące parkingu) placówki oświatowe
2022-01-11 GABINET PREZYDENTA Infromacje kierowane przez Organy Osiedla Nowe Winogrady Północ w sprawie PBO projekty i konsultacje społeczne
2022-01-10 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Udostępnienie informacji dot. ilości PKK uprawnienia komunikacyjne
2022-01-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Forteczna 14, Forteczna 14a decyzje architektoniczne
2022-01-10 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dofinansowanie kształcenie III stopnia dla pracowników UMP sprawy kadrowe
2022-01-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych nieruchomości z obrębu Starołęka. gospodarka gruntami
2022-01-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy celu uw. nieruchomości, podatku oraz postępowań admin. dot. nieruchom. gospodarka gruntami
2022-01-09 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Decyzja o  o udzieleniu odstępstwa od Standardów Rowerowych dla Miasta Poznania inwestycje drogowe
2022-01-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Piękna 7 decyzje architektoniczne
2022-01-07 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW wpis do gminnej ewidencji zabytków nieruchomości przy ul. Ogrodowej obiekty zabytkowe
2022-01-07 WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT Udostępnienie informacji publicznej podatki
2022-01-07 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Warszawskiej 82 sprawy lokalowe
2022-01-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości prz ul. Ogrodowej rewitalizacja
2022-01-07 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej obiekty zabytkowe
2022-01-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o nieruchomości - ul. Łaskarza 6/45 decyzje urbanistyczne
2022-01-05 BIURO RADY MIASTA Poznański Ptasi Program- wniosek o iformcję Publiczną organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-01-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI operatu szacunowego wyceny nieruchomości. gospodarka gruntami
2022-01-04 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacje o zaplanowanych przez Miasto inwestycjach nieruchomości miejskie
2022-01-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie projektu elewacji - ul. Garbary 24 decyzje architektoniczne
2022-01-04 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Kurlandzkiej obiekty zabytkowe
2022-01-03 URZĄD STANU CYWILNEGO Podanie liczby sporządzonych aktów zgoonu w II półroczu 2021 oraz w 2019 i 2020 akty stanu cywilnego
2022-01-03 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Położenie nieruchomości w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej nieruchomości miejskie
2021-12-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy postępowań reprywatyzacyj. dot. nieruchomości przy ul. Kurlandzkiej gospodarka gruntami
2021-12-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Kurlandzka 10/Obodrzycka 68 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2021-12-31 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej dla budowy linii kolejowej Pleszew-Poznań obiekty zabytkowe
2021-12-30 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Wyniki pomiaru natężenia ruchu przy ul. Słowackiego 58/60 zarządzanie ruchem
2021-12-30 WYDZIAŁ INFORMATYKI Liczba korespondencji w Urzędzie Miasta Poznania (2) organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-12-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy postępowań, których przedmiotem jest nieruchomość w Dębnie gospodarka gruntami
2021-12-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dot. przegranych procesów sądow. przez MP w latach 2003-2022 art. 36 ust. 1 upzp gospodarka gruntami
2021-12-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy podania ilości mieszkań komunalnych zbytych na rzecz ich najmców w Poz. gospodarka gruntami
2021-12-28 WYDZIAŁ INFORMATYKI Liczba korespondencji w Urzędzie Miasta Poznania organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-12-28 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ zapytanie dotyczace Młodzieżowej Rady Miasta rozwój miasta - opracowania
2021-12-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy wyroków sądowych i odszkodowań. gospodarka gruntami
2021-12-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy procesów sądowych, które przegrało Miasto Poznań w latach 2003-2010 gospodarka gruntami
2021-12-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości prz ul. Dziadoszańskiej rewitalizacja
2021-12-27 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatroskie nieruchomości przy ul. Dziadoszańskiej obiekty zabytkowe
2021-12-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Górna Wilda 67 decyzje architektoniczne
2021-12-27 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA przeznaczenia nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych porządek i bezpieczeństwo
2021-12-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy postępowań reprywatyzacyj. dot. nieruchomości przy ul. Dziadoszańskiej gospodarka gruntami
2021-12-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy wyroków sądowych i ich wykonania przez stronę pozwaną. gospodarka gruntami
2021-12-27 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje dotyczące Prywatnej Szkoły Belward placówki oświatowe
2021-12-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Łebska dz. 35/3 decyzje urbanistyczne
2021-12-23 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Postępowania z udziałem organizacji społecznych i decyzje wywłaszczeniowe postępowania administracyjne
2021-12-22 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Zachodnia 15 obiekty zabytkowe
2021-12-22 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wypis i wyrys nieruchomości z mpzp nieruchomości miejskie
2021-12-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o statystykach (lata 2015-2020) decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2021-12-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy postępowań reprywatyzacyj. dot. nieruchomości Obręb Łazarz dz. 3/17 gospodarka gruntami
2021-12-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Zachodnia 15 decyzje architektoniczne
2021-12-21 WYDZIAŁ OŚWIATY Szczepienia w placówkach placówki oświatowe
2021-12-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Przewodniki dla osób starszych pomoc społeczna
2021-12-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Koszty przeznaczone na punkty szczepień projekty ochrony zdrowia
2021-12-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Skany dokumentów dot. sprawy: GN-XIV.6821.2.36.2012. roszczenia nieruchomościowe
2021-12-17 WYDZIAŁ FINANSOWY Opodatkowanie podatkiem VAT świadczeń z art. 16 ustawy o drogach publicznych podatki
2021-12-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Św. Michała 43 decyzje urbanistyczne
2021-12-16 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane z budżetu Miasta statystyka miejska
2021-12-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. ks. J. Wujka 15/17 decyzje urbanistyczne
2021-12-15 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zgłoszenie nieprzestrzegania obostrzeń sanitarnych w UMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-12-15 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zespół ds. polityki prorodzinnej dla Miasta Poznania na lata 2021-2024 pomoc społeczna
2021-12-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - skwer im. Haliny Szwarc decyzje architektoniczne
2021-12-14 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dane dot. transportu publicznego transport publiczny
2021-12-14 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Umowa na realizację rzeźby "Zegar Historii" umowy z kontrahentami
2021-12-14 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW udostepnienie planów z badań archeologicznych ul. Towarowa decyzje konserwatorskie
2021-12-13 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Lista osób zaproszonych na konferencję ochrona środowiska
2021-12-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Bnińska dz. 32/5, 32/2 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2021-12-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - ul. Lutycka brak danych decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2021-12-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Pozew przeciwko PSM ws. ustanowienia prawa przejazdu i sprzedaż lokalu. gospodarka gruntami
2021-12-10 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Udostępnienie informacji publicznej - miasto Poznań ochrona środowiska
2021-12-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - ul. Władymira 8 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2021-12-10 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ prośba o dane statystyczne dot. turystów i studentów statystyka miejska
2021-12-10 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Umowa na wykonanie dokumntacji projektowej dla zad. "Siedziba Teatru Muzycznego" umowy z kontrahentami
2021-12-10 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Inwestycje w promieniu 1 km od dwóch działek projekty urbanistyczne
2021-12-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Inwestycje przy ul. Bnińskiej i ul. Kanałowej gospodarka komunalna
2021-12-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 8/2, 8/9 i inne. roszczenia nieruchomościowe
2021-12-09 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU ws. informacji jakie inwestycje zostały podjęte przez Miasto w 2020 roku budżet Miasta
2021-12-09 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Systemy pozafinansowych motywacji pracowników sprawy kadrowe
2021-12-09 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Stare Miasto_dokumenty obiekty zabytkowe