Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA zagospodarowania wód opadowych gospodarka komunalna
2021-10-13 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Porozumienie z rektorami szkół wyższych projekty kulturalne
2021-10-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. św. Michała 43 decyzje architektoniczne
2021-10-12 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA realizacja zadania na budowę chodnika inwestycje drogowe
2021-10-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Audyt personalny w Urzędzie Miasta Poznania organizacja imprez, uroczystości , spotkań reprezent.
2021-10-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Rzodkiewkowa 11 decyzje architektoniczne
2021-10-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Zawady dz. nr 12/6, 13/6 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2021-10-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Oferta na prowadzenie punktu NPP. stowarzyszenia fundacje
2021-10-11 WYDZIAŁ FINANSOWY Emisja obligacji budżet Miasta
2021-10-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości prz ul. Czarnucha rewitalizacja
2021-10-11 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wyłączenie gruntu z produkcji leśnej gospodarka gruntami
2021-10-11 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Graffiti w przestrzeni miejskiej projekty kulturalne
2021-10-11 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Udostępnienie informacji publicznej dot. zamówień zlecanych firmie zamówienia publiczne
2021-10-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Umowa na budowę Nowego Rynku z firmą Skanska umowy z kontrahentami
2021-10-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Realizacja umów o udzielenie zamówienia publicznego. umowy z kontrahentami
2021-10-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nabycie lokalu ul. Krakowska 34/9. gospodarka gruntami
2021-10-08 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Przekształcenie zakładu budżetowego ZKZL w spółkę gospodarka komunalna
2021-10-08 BIURO RADY MIASTA Wniosek o informację publiczną dot. Straży Miejskiej Miasta Poznania organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-10-08 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Konkurs na usługi opiekuńcze pomoc społeczna
2021-10-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Półwiejska 42 (Stary Browar) decyzje architektoniczne
2021-10-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Noszenie maseczek na terenie Urzędu organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-10-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp nieruchomości do drogi publicznej inwestycje drogowe
2021-10-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Przeznaczenie nieruchomości w mpzp gospodarka gruntami
2021-10-07 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy Bałtyckiej 46 obiekty zabytkowe
2021-10-07 WYDZIAŁ KULTURY wniosek o informację publiczną w sprawie filii Biblioteki Raczyńskich instytucje kultury
2021-10-07 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA przeznaczenia nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych porządek i bezpieczeństwo
2021-10-07 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Czarrnucha obiekty zabytkowe
2021-10-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 30/2, 36, 37, ar. 14, obr. Główna. roszczenia nieruchomościowe
2021-10-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Bałtycka 46 decyzje architektoniczne
2021-10-06 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA dot. IOD organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-10-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI PSM - przekształcenie prawa uw w prawo własności i opłata przekształceniowa 2. gospodarka gruntami
2021-10-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Śródlądowe wody stojące - ul. Czarnucha 3-11. gospodarka gruntami
2021-10-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ul. Czarnucha 3-11. roszczenia nieruchomościowe
2021-10-06 BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW Zapytanie w sprawie nieruchomości przy ul. Czarnucha gospodarka gruntami
2021-10-06 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA udostępnienia informacji publicznej o nieruchomości porządek i bezpieczeństwo
2021-10-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Czarnucha 3-11 decyzje architektoniczne
2021-10-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Insfrastruktura wodno-kanalizacyjna gospodarka komunalna
2021-10-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Rumiankowa decyzje architektoniczne
2021-10-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Bnińska 44 decyzje urbanistyczne
2021-10-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - ul. Żeromskiego decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2021-10-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Brneńska dz. 12/13, 14/16 decyzje architektoniczne
2021-10-05 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości z obrębu Winiary obiekty zabytkowe
2021-10-04 WYDZIAŁ OŚWIATY Dotacje, sprawozdania, raporty SIO, metryczka subwencji, dowozy placówki oświatowe
2021-10-04 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ zapytanie dot. loterii promocyjnej promocja miasta
2021-10-01 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja dotycząca załatwiania spraw określonych w art. 243 KP placówki oświatowe
2021-10-01 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ badania naukowe dotyczace młodych ludzi statystyka miejska
2021-09-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Stawki odbioru odpadów komunalnych gospodarka odpadami
2021-09-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Odnawialne Źródła Energii gospodarka komunalna
2021-09-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji wz i pnb - ul. Dmowskiego 22-22c decyzje architektoniczne
2021-09-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Zaniemyska decyzje urbanistyczne
2021-09-28 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA użytkowanie instalacji OZE na obszarze osiedli Nowego Miasta gospodarka komunalna
2021-09-28 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Udostępnienie informacji publicznej dot.usług opiekuńczych zamówienia publiczne
2021-09-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnych - ul. Złotowa 9 decyzje architektoniczne
2021-09-28 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW udostępnienie dokumentacji fotograficznej cmentarzy obiekty zabytkowe
2021-09-27 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW statsu ochrony konserwatorskie nieruchomości przy ul. Niedziałkowskiego obiekty zabytkowe
2021-09-27 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Obszar opłaty adiacenckiej gospodarka gruntami
2021-09-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Inwestycje na ul. Niedziałkowskiego i Przemysłowej gospodarka komunalna
2021-09-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. 5 Stycznia, dz. nr 4/4 decyzje architektoniczne
2021-09-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ul. Niedziałkowskiego dz. 14,15,16,17,18/2. roszczenia nieruchomościowe
2021-09-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul.Niedziałkowskiego 18, Przemysłowa 15/17 decyzje architektoniczne
2021-09-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości prz ul. Niedziałkowskiego rewitalizacja
2021-09-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Jasielska 9 decyzje architektoniczne
2021-09-24 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dodatki specjalne dla Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnika i Sekretarza sprawy kadrowe
2021-09-23 WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU koszta poniesione przez UMP na publikację ogłoszeń w 2019 oraz 2020 r. budżet Miasta
2021-09-22 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba umów zawartych na podst. art. 16 ustawy o drogach publicznych inwestycje drogowe
2021-09-22 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. ekspertyzy kamienicy przy ul. Pogórnej 7 obiekty zabytkowe
2021-09-21 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Warszawskiej 82 obiekty zabytkowe
2021-09-21 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA IOD a umowa cywilno-prawna organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-09-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ochrona praw człowieka w działaniach Prezydenta Miasta Poznania statystyka miejska
2021-09-20 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Klasa gleby gruntów rolnych i leśnych gospodarka gruntami
2021-09-20 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej gospodarka gruntami
2021-09-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 7/1, 4/3, 6/1, 1, 5/1, 7/1, 13/3. roszczenia nieruchomościowe
2021-09-20 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości z obrębu Karolin obiekty zabytkowe
2021-09-20 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości prz ul. Warszawskiej 82 rewitalizacja
2021-09-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Warszawska 82 decyzje budowlane
2021-09-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - rejon ul. Janikowskiej decyzje architektoniczne
2021-09-20 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp nieruchomości do drogi publicznej inwestycje drogowe
2021-09-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Metalowa 1a decyzje architektoniczne
2021-09-17 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA Przepływ korespondencji EZD w UMP technologie informatyczne
2021-09-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Opinie i uzgodnienia do zarządzenia nr 631/2021/P. gospodarka gruntami
2021-09-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Górecka, dec. odmowna decyzje urbanistyczne
2021-09-17 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Liczba mieszkańców osiedla Wola wg. wykazu ulic ewidencja mieszkańców
2021-09-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji wz i pnb - ul. Maków Polnych decyzje budowlane
2021-09-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ul. Warszawska 82. roszczenia nieruchomościowe
2021-09-16 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wynagrodzenie członków Zarządu Aquanet S.A. gospodarka komunalna
2021-09-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Opinie i uzgodnienia do zarządzenia nr 586/2021/P - dz. 12/2, 5/14. gospodarka gruntami
2021-09-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Opinie i uzgodnienia do zarządzenia nr 586/2021/P - dz.12/1, 5/14. gospodarka gruntami
2021-09-16 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA organizacji zgromadzenia porządek i bezpieczeństwo
2021-09-15 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Remont Pl. Kolegiackiego rewitalizacja
2021-09-15 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Transport cięzarowy na terenie Poznania zarządzanie ruchem
2021-09-15 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Ubezpieczenie imprezy "Gramy dla Winograd" polisy ubezpieczeniowe
2021-09-15 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA analiza "Porównanie Dzielnic w Krakowie na tle innych miast wojewódzkich" jednostki pomocnicze
2021-09-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Usługi koszenia terenów zielonych gospodarka komunalna
2021-09-14 WYDZIAŁ OŚWIATY Protokół kontroli pobrania wykorzystania dotacji dla przedszkola niepublicznego placówki oświatowe
2021-09-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Oświadczenia majątkowe na stronie BIP Miasta Poznania sprawy kadrowe
2021-09-13 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dane dot. elektromobilności ewidencja mieszkańców,zarządzanie ruchem
2021-09-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dzierżawa dot. GN.III.6845.8.2019. gospodarka gruntami
2021-09-11 BIURO RADY MIASTA skargi na zarządzenia zastępcze Wojewody wydane w zw. z ustawą dekomunizacyjną organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-09-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Komunalne lokale mieszkaniowe, dyrektorzy i regulamin WGN. gospodarka gruntami
2021-09-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Granice działek 21/25/3/7, 4/4 i 3/6 i przekształcenie dz.4/4. gospodarka gruntami