Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dot. wiaty śmietnikowej na terenie działki nr 189/100 ark. 16 obr. 53. gospodarka gruntami
2021-02-09 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA wniosek o udostępnienie informacji publicznej nt. taksówek ewidencja działalności gospodarczej
2021-02-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarka komunalna
2021-02-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Lewandowskiego 18b, 18c decyzje urbanistyczne
2021-02-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wydanie zaświadczenia dot. nier. 513/103,513/104, 513/105, ark. 11, obr. 50. roszczenia nieruchomościowe
2021-02-04 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w UMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-02-04 URZĄD STANU CYWILNEGO Podanie liczby zgonów zarejestrowanych w latach 2000-2019 akty stanu cywilnego
2021-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dec.pozwolenie na budowę i warunki zab. - rejon ulicy Starołęckiej decyzje budowlane
2021-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. 28 Czerwca 1956 r. decyzje architektoniczne
2021-02-03 WYDZIAŁ FINANSOWY Rządowa pomoc finansowa, VAT, raportowanie MDR, wydatki inwestycyjne budżet Miasta
2021-02-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Świerzawska 1 decyzje urbanistyczne
2021-02-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Leśnych Skrzatów 1 decyzje architektoniczne
2021-02-03 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Port Lotniczy Poznań Ławica sp. z o.o. - nieruchomości Spółki gospodarka komunalna
2021-02-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Robocza 48 decyzje urbanistyczne
2021-02-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - ul. Dąbrowskiego 138 roszczenia nieruchomościowe
2021-02-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Dąbrowskiego 138 decyzje budowlane
2021-02-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-02-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Działalność ITPOK gospodarka komunalna
2021-02-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Ostrzeszowska 20 decyzje architektoniczne
2021-02-02 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Termin badań archeologicznych zw. z budową tramwaju w ul. Ratajczaka inwestycje drogowe
2021-02-01 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA wykazu podmiotów w których może być wykonywana praca społecznie użyteczna porządek i bezpieczeństwo
2021-02-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Krańcowa 89 decyzje architektoniczne
2021-02-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - Straży Ludowej 31 decyzje budowlane
2021-01-29 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Urząd Miasta Poznania jako pracodawca organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-01-28 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Aquanet_kompetencje RN gospodarka komunalna
2021-01-28 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU przekazanie dokumentów na wezwanie dot. ZOU-XII.271.184.2019.AS zamówienia publiczne
2021-01-28 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Otwarty konkurs ofert nr 10/2021 stowarzyszenia fundacje
2021-01-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Sarbinowskiej rewitalizacja
2021-01-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie treści decyzji - ul Świerzawska 9, 11, 13 decyzje architektoniczne
2021-01-27 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA nałożenia świadczeń na nieruchomość - Al. Solidarności porządek i bezpieczeństwo
2021-01-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - Al. Solidarności dz. 28, 30, 42 roszczenia nieruchomościowe
2021-01-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy al. Solidarności rewitalizacja
2021-01-27 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej Al. Solidarności obiekty zabytkowe
2021-01-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji pnb na realizację inwestycji drogowej - ul. Złotowska decyzje architektoniczne
2021-01-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowa dzierżawy terenu pod parking przy ul. Umultowskiej. gospodarka gruntami
2021-01-25 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Działalność w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka [...] stowarzyszenia fundacje
2021-01-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Inwestycje zawarte w WPRiM gospodarka komunalna
2021-01-25 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Usługi w zakresie serwisu rowerów i stacji samoobsługowych komunikacja miejska
2021-01-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Leśnych Skrzatów 1 decyzje architektoniczne
2021-01-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie numerów KW działek 9/2 i 15/4, obr. Żegrze. gospodarka gruntami
2021-01-22 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ilość wniosków złożnych w trybie art. 12 ustawy o wolontariacie i działalności.. projekty i konsultacje społeczne
2021-01-22 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU dokumenty dotyczące zamwoień publicznych - postępowanie ZOU-XII.271.181.2019.MA zamówienia publiczne
2021-01-22 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Dziadoszańskiej rewitalizacja
2021-01-21 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW schron przeciwlotniczy w parki im. K. Marcinkowskiego - adaptacja schronu decyzje konserwatorskie
2021-01-21 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej - Dziadoszańska obiekty zabytkowe
2021-01-21 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Lokalizacja zadań inwestycyjnych nieruchomości miejskie
2021-01-21 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo - wykaz prowadzących pomoc społeczna
2021-01-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Prawo pierwokupu na rzecz SP dz. 38/5, 16/4, ul. Dziadoszańska (prawo wodne). gospodarka gruntami
2021-01-21 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA nałożenia świadczeń na nieruchomość - ul. Dziadoszańska porządek i bezpieczeństwo
2021-01-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Opłata adiacencka dz. 38/5, 16/4, ul. Dziadoszańska. gospodarka gruntami
2021-01-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 38/5, 16/4, ul. Dziadoszańska. gospodarka gruntami
2021-01-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Dziadoszańska, dz. nr 38/5, 16/4 decyzje urbanistyczne
2021-01-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wydanie zaświadczenia ws. opłaty przekształceniowej. gospodarka gruntami
2021-01-19 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumenty dot. projektu "Dzieciniec pod Słońcem" rewitalizacja
2021-01-18 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA wniosek o informacje publiczną ewidencja działalności gospodarczej
2021-01-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Wachowiaka 18 decyzje urbanistyczne
2021-01-18 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA pokazu na Stadionie Miejskim porządek i bezpieczeństwo
2021-01-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o treści decyzji - ul. Grunwaldzka 310, 312 decyzje architektoniczne
2021-01-17 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW udostępnienie sprawozdania archeologicznego obiekty zabytkowe
2021-01-16 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zestawienie lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych 2019-2020 nieruchomości miejskie
2021-01-15 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA wymiary chodników i miejsc postojowych zarządzanie ruchem
2021-01-15 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej działki przy ul. Wierzbowej i Grobli obiekty zabytkowe
2021-01-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Wierzbowa 2, 3/4, ul. Grobla 19 decyzje urbanistyczne
2021-01-15 WYDZIAŁ OŚWIATY Dotacje dla przedszkoli niesamorządowych (wnioski/odszkodowania) placówki oświatowe
2021-01-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba zapytań o dostęp do informacji publicznej w latach 2011-2020 statystyka miejska
2021-01-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Czarnucha 6 decyzje architektoniczne
2021-01-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Oferta przyjęta w konkursie na prowadzenie PNPP pomoc społeczna
2021-01-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o ust.lok.in. celu publicznego - dowolne 10 decyzji decyzje urbanistyczne
2021-01-13 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Status drogi nieruchomości miejskie
2021-01-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy - ul. Słupska decyzje urbanistyczne
2021-01-13 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane Inspektora Ochrony Danych w UMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-01-13 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Utworzenia parkingu buforowego - Poznań Wola inwestycje drogowe
2021-01-13 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Protokół odbioru sprzętu dot. projektu "Podwyższenie kompetecji..." zamówienia publiczne
2021-01-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Babiego Lata dz. nr 171/7 decyzje urbanistyczne
2021-01-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Treści pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Poznania sprawy kadrowe
2021-01-12 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ul. Matejki 55 -informacja na temat budynku obiekty zabytkowe
2021-01-12 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Matejki 52 i 53 - Informacja dot. udzielonej dotacji w roku 2016 obiekty zabytkowe
2021-01-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych do obsługi UMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-01-11 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA obrót napojami alkoholowymi ewidencja działalności gospodarczej
2021-01-11 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Karta oceny merytorycznej żłobek Kraina Dźwięków. pomoc społeczna
2021-01-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Ankieta dot. elektromobilności transport publiczny
2021-01-10 BIURO RADY MIASTA liczba skarg wpływająca do rady miasta Poznania i metody autokontroli organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-01-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie 5 decyzji o warunkach zabudowy - rejon ul. Świerzawskiej decyzje urbanistyczne
2021-01-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Tymienieckiego 32a decyzje architektoniczne
2021-01-08 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Karta oceny merytorycznej Kitoszek pomoc społeczna
2021-01-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o stanowisku Prezydenta Miasta w sprawie Ustawy z 5 lipca 2018 r. decyzje architektoniczne
2021-01-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wydzierżawianie gruntów pod umieszczenie billboardów. gospodarka gruntami
2021-01-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Organizacja ruchu Reymonta/Wyspiańskiego zarządzanie ruchem
2021-01-07 WYDZIAŁ OŚWIATY Wynagrodzenie nauczycieli religii placówki oświatowe
2021-01-07 WYDZIAŁ OŚWIATY Wynagrodzenie nauczycieli religii placówki oświatowe
2021-01-07 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Karta oceny merytorycznej żłobka Bobolandia pomoc społeczna
2021-01-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Prawo pierwokupu nieruchomości przy ul. Janickiego, dz. 16/2 (Prawo wodne). gospodarka gruntami
2021-01-05 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul.Jackowskiego obiekty zabytkowe
2021-01-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dot. lokali i podwórza w budynku przy ul. 3 Maja 49A, B, Pl. C. Ratajskiego 1. gospodarka gruntami
2021-01-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Janickiego 23/25 dz. nr 16/2 decyzje architektoniczne
2021-01-05 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA nałożenia świadczeń na nieruchomość przy ul. Janickiego porządek i bezpieczeństwo
2021-01-05 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Park Marcinkowskiego-dawny cmentarz_zab. archeo. obiekty zabytkowe
2021-01-05 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU zestawienie z otwarcia ofert w poprzednim zapytaniu - Odpłatny najem bezbutlowyc zamówienia publiczne
2021-01-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wskazanie towarzystwa ubezp. do umowy z firmą Ciepłownik Ekoinwestycje. zamówienia publiczne
2021-01-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie - Żuromińska 19 decyzje architektoniczne