Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt porozumienia z PKP ws. budowy tunelu na ul. Starołęckiej projekty urbanistyczne
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA zagospodarowania wód opadowych gospodarka komunalna
2022-08-10 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Przeznaczenie nieruchomości w mpzp nieruchomości miejskie
2022-08-09 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA dot. dokumentów i wyjaśnień ws. sesji Rad Osiedli jednostki pomocnicze
2022-08-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Operaty szacunkowe dla działki 4/566 - ponowny wniosek. gospodarka gruntami
2022-08-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nośnik reklamowy na działce 21/08/1/17, ul. Nad Seganką. gospodarka gruntami
2022-08-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt SOR ul. Przemysłowa zarządzanie ruchem
2022-08-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje dot. zapytania ofertowego KPRM-III.062.4.1.2022 zamówienia publiczne
2022-08-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rejestr działalności regulowanej gospodarka odpadami
2022-08-04 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA zarządzania kryzysowego porządek i bezpieczeństwo
2022-08-04 WYDZIAŁ OŚWIATY Rekrutacja- dodatkowe miejsca w liceach placówki oświatowe
2022-08-04 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Wniosek KSH STEEL Sp. z o.o. ochrona środowiska
2022-08-04 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Wniosek KSH Development Sp. z o.o. ochrona środowiska
2022-08-04 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW płachty reklamowe na ogrodzeniu przy ul. Św. Marcin obiekty zabytkowe
2022-08-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Jasielska 7 decyzje architektoniczne
2022-08-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Odbiór odpadów komunalnych gospodarka odpadami
2022-08-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Operaty szacunkowe dla działki 4/566 . gospodarka gruntami
2022-08-03 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Tor Poznań ochrona środowiska
2022-08-03 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Termin oddania do użytku wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Naramowickiej inwestycje drogowe
2022-08-03 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Pomnik Wypędzonych Wielkopolan obiekty zabytkowe
2022-08-02 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje dotyczące Prywatnej Szkoły Belward (subwencja, rejstr) placówki oświatowe
2022-08-02 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Pomnik Wypędzonych Wielkopolan 2 obiekty zabytkowe
2022-08-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o obiekcie - pomnik Wypędzonych Wielkopolan decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-08-02 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW nośniki wielkoformatowe na kamienicy przy ul. Rynek Śródecki 4 i 13 obiekty zabytkowe
2022-08-02 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW nośniki reklamowe na nieruchomości ul. Libelta 3 decyzje konserwatorskie
2022-08-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul Kwiatowa 10 decyzje architektoniczne
2022-08-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Najwyżej ocenione oferty w konkursie dofinansowania miejsc opieki dla dzieci stowarzyszenia fundacje
2022-08-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Inicjatywa lokalna gospodarka komunalna
2022-08-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Jasielska 9a decyzje architektoniczne
2022-08-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Kolejowa 1/3 decyzje urbanistyczne
2022-07-29 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ funkcjonowanie młodziezowej rady przy JST promocja miasta
2022-07-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji - ul. Sowia/Krucza dz. 4, 5, 12/2 decyzje architektoniczne
2022-07-29 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dokumentacja archiwalna dotycząca jeziora Malta gospodarka komunalna
2022-07-28 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Startegia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ rozwój miasta - opracowania
2022-07-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje dot. Programu Centrum rewitalizacja
2022-07-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Główna rewitalizacja
2022-07-27 WYDZIAŁ OŚWIATY Progi punktowe-rekrutacja do szkół ponadpodstawowych placówki oświatowe
2022-07-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Bałtycka 46 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-07-27 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Prośba o udostępnienie informacji publicznej (auta elektryczne, hybrydowe) statystyka miejska
2022-07-27 WYDZIAŁ OŚWIATY Wysokość kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2017-2022 placówki oświatowe
2022-07-26 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej Kobylepole obiekty zabytkowe
2022-07-26 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp nieruchomości do drogi publicznej inwestycje drogowe
2022-07-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 30/2, 36, 37, 71/2, ark. 14, obr. Główna. gospodarka gruntami
2022-07-26 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA nałożenia świadczeń na nieruchomości porządek i bezpieczeństwo
2022-07-26 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zmiany w mpzp plan zagospodarowania przestrzennego
2022-07-26 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA SOR ul. Piątkowska zarządzanie ruchem
2022-07-25 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Organizacja ruchu ul. Berdychowo zarządzanie ruchem
2022-07-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY informacja o terenie - al. Wielkopolska dz. 66 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-07-25 WYDZIAŁ OŚWIATY Wynagrodzenie pracowników placówek oświatowych placówki oświatowe
2022-07-22 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Mapy z zakresem inwestycji Program Centrum i przebudowa Starego Rynku rewitalizacja
2022-07-22 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Powołanie Społecznej Agencji Najmu (SAN) na terenie miasta Poznania sprawy lokalowe
2022-07-21 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW udostępnienie dokumentacji al. Marcinkowskiego 15 obiekty zabytkowe
2022-07-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. rozbudowy Wartostrady inwestycje drogowe
2022-07-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. rozbudowy Wartostrady inwestycje drogowe
2022-07-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Przemysłowa 39 decyzje urbanistyczne
2022-07-20 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu dot. zakupu serwerów w ramach projektuAn zamówienia publiczne
2022-07-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Niedziałkowskiego/Wujka decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-07-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 39, 40, 41/5, ark. 07, obr. Wilda. roszczenia nieruchomościowe
2022-07-19 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości obr. Wilda w Poznaniu rewitalizacja
2022-07-19 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej obręb Wilda obiekty zabytkowe
2022-07-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Dolna Wilda 4 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-07-19 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW pozwolenia wydane w latach 2010-2022 decyzje konserwatorskie
2022-07-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Nowe Zawady decyzje urbanistyczne
2022-07-19 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW wycinka drzew przy ul. Obornickiej 221 decyzje konserwatorskie
2022-07-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - 4 lokalizacje decyzje urbanistyczne
2022-07-18 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ wybór Miejskiego Rzecznika Praw Uczniów promocja miasta
2022-07-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Tyczyńska 3 decyzje urbanistyczne
2022-07-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Grunty miejskie - sprzedaż, zamiana, odszkodowania, zieleń w l. 2015-2022. gospodarka gruntami
2022-07-18 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Punkty selektywnej zbiórki odpadów i przedsięwzięcia termomodernizacyjne w JST gospodarka odpadami
2022-07-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sprzedaż mieszkań komunalnych. gospodarka komunalna
2022-07-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie akt sprawy: GN-XX.6845.1.7.2022. gospodarka gruntami
2022-07-16 BIURO RADY MIASTA dot. zatrudnienia radnych miejskich w spółkach miejskich. organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-07-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Jasielska dz. 14/3, 14/5 decyzje architektoniczne
2022-07-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 14/4, 18/4, obr. Junikowo. roszczenia nieruchomościowe
2022-07-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Jeleniogórska 5 decyzje urbanistyczne
2022-07-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Jeleniogórska 5 decyzje urbanistyczne
2022-07-15 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Doprecyzowanie lokalizacji inwestycji ochrona środowiska
2022-07-15 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej 5 obiekty zabytkowe
2022-07-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Jeleniogórska 5, dz. 14/4, 18/4 decyzje architektoniczne
2022-07-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Jeleniogórska, dz. 86/8, 86/1, 86/2, 87/4, 87/2, 87/1 decyzje architektoniczne
2022-07-15 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp nieruchomości do drogi publicznej gospodarka gruntami
2022-07-15 WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT Wniosek o udostępnienie informacji publicznej podatki
2022-07-15 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Rodzaje gleb na nieruchomości gospodarka gruntami
2022-07-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Jeleniogórska 5, dz. 14/4, 18/4 decyzje urbanistyczne
2022-07-15 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Rada Seniorów w Poznaniu pomoc społeczna
2022-07-15 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Decyzje ws. opłaty adiacenckiej dla nieruchomości gospodarka gruntami
2022-07-15 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej 5 rewitalizacja
2022-07-15 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Obodrzyckiej decyzje konserwatorskie
2022-07-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przekształcenie prawa uw w prawo własności ul. Łukaszewicza 37. gospodarka gruntami
2022-07-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Własność działki nr 21/23/6/13. gospodarka gruntami
2022-07-14 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Dot. nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 77 - info. publiczna gospodarka gruntami
2022-07-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wysokość stawki opłaty adiacenckiej gospodarka gruntami
2022-07-14 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Udost. info. publicznej dot. utrzymania czystości terenów nadwarciańskich zamówienia publiczne
2022-07-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Dąbrowskiego 77 decyzje urbanistyczne
2022-07-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Śródlądowe wody stojące - ul. Dąbrowskiego 77. gospodarka gruntami
2022-07-14 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 77 rewitalizacja
2022-07-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 8/2,8/9,8/10 i in. roszczenia nieruchomościowe
2022-07-13 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW statsu ochrony konserwatorskiej ul. Nowosolska-Oławska obiekty zabytkowe
2022-07-13 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Wniosek o inf._lasy gospodarka gruntami
2022-07-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - Junikowo, 28 działek decyzje budowlane