Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2020-11-04 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja dotycząca ofert szkół ponadpodstawowych placówki oświatowe
2020-11-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Leśnych Skrzatów 1 decyzje architektoniczne
2020-11-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wartość gruntu ul. Wichrowe Wzgórze 19. gospodarka gruntami
2020-11-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowa najmu terenu nad rzeką Wartą, przy moście św.  Rocha. gospodarka gruntami
2020-11-04 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Uchwała nr 87/93 ZMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2020-11-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Naramowicka, dz. 126/1 decyzje urbanistyczne
2020-11-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ wniosek w spr. zamknięcia cmentarzy gospodarka komunalna
2020-11-02 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości dz.12_9_obr. Starołeka rewitalizacja
2020-11-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na os. Marysieńki decyzje architektoniczne
2020-11-02 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU oferty na dostawę artykułów biurowych, spożywczych oraz materiałów ekspl. zamówienia publiczne
2020-10-30 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości dz. 8_5.i.in.obr. Starołęka rewitalizacja
2020-10-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o nieruchomości - Mostowa 14 decyzje architektoniczne
2020-10-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sprzedaż lokali policyjnych. gospodarka komunalna
2020-10-30 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja dotycząca Prywatnej Szkoły Belward placówki oświatowe
2020-10-30 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja dotycząca Prywatnej Szkoły Belward placówki oświatowe
2020-10-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o warunkach zabudowy - ul. Studniarskiego 3-3c decyzje urbanistyczne
2020-10-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu dot. pomiarów ruchu na Jeżycach zamówienia publiczne
2020-10-27 WYDZIAŁ INFORMATYKI Monitoring e-mail i komputerów technologie informatyczne
2020-10-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o warunkach zabudowy wydanych dla dz. nr 60/6, 72 ark. 41 obr.Golęcin decyzje urbanistyczne
2020-10-26 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Granty dla Żeglarskiego Ludowego Klubu Sportowego Kiekrz w Poznaniu stowarzyszenia fundacje
2020-10-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dzierżawa parkingu na osiedlu Władysława Łokietka. gospodarka gruntami
2020-10-23 WYDZIAŁ SPORTU sekretariat@mosir.mielec.pl obiekty sportowe
2020-10-23 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW wyburzenie obiektu przy ul. Szyperskiej obiekty zabytkowe
2020-10-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Lista mieszkań sprzedanych w bloku nr 6 przy ul. Łaskarza. gospodarka komunalna
2020-10-22 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomosci - Obr. Główna rewitalizacja
2020-10-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - dz. 49/5 i 50/3, arkusz 11, obręb 01. roszczenia nieruchomościowe
2020-10-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp - ul. Studniarskiego 3 decyzje urbanistyczne
2020-10-22 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Umowa na wdrożenie serwisu internetowego https://www.poznan.pl umowy z kontrahentami
2020-10-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie kopii decyzji o warunkach zabudowy - dot. ul. Przepadek 2 decyzje urbanistyczne
2020-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie wybranych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego decyzje urbanistyczne
2020-10-21 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Identyfikacja fundacji jako placówki wsparcia dziennego. pomoc społeczna
2020-10-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Kopie umów i aneksów zawartych przez Miasto Poznań z Głowacki i Wspólnicy Sp.k. umowy z kontrahentami
2020-10-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - ul. Górecka 1. roszczenia nieruchomościowe
2020-10-20 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA nałozenia świadczeń na budynek Dziadoszańskiej porządek i bezpieczeństwo
2020-10-20 GABINET PREZYDENTA Dotyczy spotkania prezydenta z Panem Żydowiczem organizacja imprez, uroczystości , spotkań reprezent.
2020-10-20 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dofinansowanie dla Miasta z POPC i RPO statystyka miejska
2020-10-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o decyzjach o pozwoleniu na budowę wydanych między 2015-2020 r. decyzje architektoniczne
2020-10-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nielegalne reklamy i kary za bezumowne korzystanie z działki/pasa drogowego. gospodarka gruntami
2020-10-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykaz nier. przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie MP. gospodarka gruntami
2020-10-19 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW wstrzymanie prac przy ul. Szyperskiej obiekty zabytkowe
2020-10-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o wydanych zaświadczeniach o samodzielności lokali dla bud.hotelowych decyzje architektoniczne
2020-10-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Parking na osiedlu Władysława Łokietka. gospodarka gruntami
2020-10-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ws. nieruchomości przy ul.Fieldorfa/Wańkowicza. roszczenia nieruchomościowe
2020-10-19 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług podatki
2020-10-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zapytanie dot. transakcji gruntów na terenie miasta Poznania 2013-2020. gospodarka gruntami
2020-10-16 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU umowy na usługi telekomunikacyjne umowy z kontrahentami
2020-10-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - Dobrzyckiego 24 projekty urbanistyczne
2020-10-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - Lotnicza, dz. nr 38/2 projekty urbanistyczne
2020-10-13 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumenty dot. postępowania na dostawę 13 laptopów edukacyjnych zamówienia publiczne
2020-10-13 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Fieldorfa/Wańkowicza rewitalizacja
2020-10-13 GABINET PREZYDENTA Informacja dotycząca osób uprawnionych do głosowania w projekcie BO projekty i konsultacje społeczne
2020-10-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykaz cen transakcyjnych za zakupowane drogi oraz sprzedawane działki. gospodarka gruntami
2020-10-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ws. dz. nr 158/6, 157/5, 189/57, ark. 18, obr. 53. roszczenia nieruchomościowe
2020-10-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykaz transakcji gruntów rolnych, wykaz gruntów sprzedawanych przez MP i in. gospodarka gruntami
2020-10-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ws. działki nr 46/3, ark. 02, obr. Winiary. roszczenia nieruchomościowe
2020-10-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane o stanie prawnym i technicznym nieruchomości przy ul. Lechickiej nieruchomości miejskie
2020-10-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o postępowaniu dot. warunków zabudowy-Naramowicka, dz.ew. 55/27/126/1 projekty urbanistyczne
2020-10-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ws. działki nr 18/6, ark. 01, obr. Żegrze. roszczenia nieruchomościowe
2020-10-09 WYDZIAŁ OŚWIATY Wynagrodzenia nauczycieli placówki oświatowe
2020-10-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przeznaczenie nieruchomości w mpzp - dz. ewid. 06/01/18/6 ul. Milczańska projekty urbanistyczne
2020-10-09 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. rewitalizacji ul. Gwarnej rewitalizacja
2020-10-08 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA organizacja funkcjowania WJPM budżet Miasta,jednostki pomocnicze
2020-10-08 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dokumenty archiwalne nieruchomości przy ul. Piekary 13b/39 obiekty zabytkowe
2020-10-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Działki poł. przy płn. granicy Parku Cytadela-władanie innych podmiotów niż MP. gospodarka gruntami
2020-10-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Lokale policyjne przy ul. Małachowskiego 1. gospodarka gruntami
2020-10-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Świerzawska 9-13 - udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę projekty urbanistyczne
2020-10-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Świerzawska 9-13 - udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy projekty urbanistyczne
2020-10-06 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp do usługi tłumacza języka migowego w UMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2020-10-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydanie kopii mpzp z 1994 roku projekty urbanistyczne
2020-10-06 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Świadczenie usługi w zakresie serwisów rowerowych i stacji obsługi umowy z kontrahentami
2020-10-05 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Decyzje o rejestracji pojazdu. postępowania administracyjne
2020-10-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zaświadczenia o przekształceniu prawa uw w prawo własności. gospodarka gruntami
2020-10-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dokumenty związane z otwartym konkursem ofert nr 60/2020 stowarzyszenia fundacje
2020-10-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Lista mieszkań policyjnych sprzedanych i przeznaczonych na sprzedaż. sprawy lokalowe
2020-10-04 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Realizacja inwestycji przez PIM sp. z o.o. - zadania na rzecz Miasta gospodarka komunalna
2020-10-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Decyzje dotyczące działki nr 18/6, ark. mapy 01, obręb Żegrze. gospodarka gruntami
2020-10-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp do drogi publicznej, ul. Milczańska inwestycje drogowe
2020-10-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dot. dz. 6/1, 7/1, ark. 19, obr. 39. gospodarka gruntami
2020-10-02 GABINET PREZYDENTA Informacja dotycząca wypowiedzi Pana Prezydenta na temat maseczek porządek i bezpieczeństwo
2020-10-01 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dokumentacja budynku przy ul. Dolina 4 obiekty zabytkowe
2020-10-01 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Milczańskiej 6 obiekty zabytkowe
2020-10-01 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU udostępnienie kopii wyjaśnień do sprawy ZOU-XII.271.54.2020.MC zamówienia publiczne
2020-10-01 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO ZKZL, PTBS_forma prawna działalności gospodarka komunalna
2020-10-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Sczanieckiej 5 - inf. o decyzji na budowę garażu projekty urbanistyczne
2020-10-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Bułgarska 39a - informacja o wydanych decyzjach administracyjnych projekty urbanistyczne
2020-10-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Orzeszkowej 2 - informacja o nieruchomości projekty urbanistyczne
2020-09-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Milczańska 6 - informacja o decyzjach celu publicznego projekty urbanistyczne
2020-09-30 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Koszty wykupu dróg pod inwestycje Miasta w latach 2020-2020 gospodarka gruntami
2020-09-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykupione drogi przez Urząd Miasta w latach 2010-2020 gospodarka gruntami
2020-09-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dolina 4 - informacja o decyzjach projekty urbanistyczne
2020-09-30 WYDZIAŁ OŚWIATY Metryczka subwencji oświatowej placówki oświatowe
2020-09-30 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Oferty złożone w konkursie pn. "Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu [...] pomoc społeczna
2020-09-30 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Karty oceny merytorycznej w konkursie żłobkowym na lata 2020/2021 stowarzyszenia fundacje
2020-09-29 BIURO SPRAW LOKALOWYCH wniosek o i.p.dot. liczby lokali socjalnych wskazanych z wyroku eksmisyjnego gospodarka komunalna
2020-09-28 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dane dot. postępowania nr ZOU-XII.271.64.2020.MD na dostawę komputerów zamówienia publiczne
2020-09-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowa i dochody MP za parking na działce 499/6, ark. 08, obr. Piątkowo. gospodarka gruntami
2020-09-28 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zmiana zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w UMP sprawy kadrowe
2020-09-28 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Rozwiązania cyfrowe oferowane przez UMP mieszkańcom organizacja pracy Urzędu i Rady
2020-09-28 WYDZIAŁ FINANSOWY Prośba o informację o warunkach emisji obligacji przez Miasto Poznań budżet Miasta
2020-09-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Moryńska 17 - informacja o wydanych decyzjach adminstracyjnych projekty urbanistyczne