Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2020-09-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dzierżawa części działki nr 58/22 (tzw. Plaża Miejska Rataje). gospodarka gruntami
2020-09-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ws. dz. 31/17, 31/19, 31/21 i in., obr. Winiary. gospodarka gruntami
2020-09-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste ul. Maków Polnych. gospodarka gruntami
2020-09-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp do drogi publicznej inwestycje drogowe
2020-09-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ul. Warszawska dz. 1/8 - informacja o przeznaczeniu terenu w mpzp projekty urbanistyczne
2020-09-14 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomosci poł. przy ul. Warszawskiej, dz. 1-8 rewitalizacja
2020-09-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY obr. Junikowo - informacja o wydanych decyzjach administracyjnych projekty urbanistyczne
2020-09-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zakup nieruchomości pod drogi w latach 2013-2020. gospodarka gruntami
2020-09-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dz. nr 33 obręb Żegrze - informacja o wydanych decyzjach administracyjnych projekty urbanistyczne
2020-09-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dz. nr 35/5 obr. Żegrze - informacja o wydanych decyzjach administracyjnych projekty urbanistyczne
2020-09-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dz. nr 587/114, 587/15 obr. Piątkowo - informacja o wydanych decyzjach wz i cp projekty urbanistyczne
2020-09-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dz. nr 35/5 obr. Żegrze - informacja o wydanych decyzjach administracyjnych projekty urbanistyczne
2020-09-09 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ul. Kamiennogórska- Smoluchowskeigo - info. pubczna o ochr. konserwatorskja obiekty zabytkowe
2020-09-09 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Obszar ochrony uzdrowiskowej. nieruchomości miejskie
2020-09-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ws.dz. z obr.Winiary(Serbska, Wilczak). gospodarka gruntami
2020-09-09 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumentacja projektu modernizacji brzegów Warty rewitalizacja
2020-09-09 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomosci _obr. Piatkowo rewitalizacja
2020-09-09 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Winiary - info.publ. czy jest ochrona obiekty zabytkowe
2020-09-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Specjalna Strefa Ekonomiczna - nier.z rejonu ul. Serbskiej i Wilczak-obr.Winiary gospodarka gruntami
2020-09-09 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW os. B. Śmiałego 110 - info.publ. czy jest ochrona obiekty zabytkowe
2020-09-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY os. B. Śmiałego 110 - informacja o przeznaczeniu terenu w mpzp projekty urbanistyczne
2020-09-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Czerwonacka 5a - informacja o wydanych decyzjach administracyjnych projekty urbanistyczne
2020-09-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o wydanych decyzjach WZ - ul. Głogowska dz. 1/7 projekty urbanistyczne
2020-09-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Tereny zamknięte w rozumieniu ustawy Prawo Geodeyzjne i Kartograficzne. nieruchomości miejskie
2020-09-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomości dz. 35/5_obr. Żegrze rewitalizacja
2020-09-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomości obręb Winiary rewitalizacja
2020-09-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Kamiennogórskiej rewitalizacja
2020-09-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ wniosek o ip w spr. kanalizacji sanitarnej gospodarka komunalna
2020-09-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomości dz. 33_obr. Żegrze rewitalizacja
2020-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Bogusławskiego 31 projekty urbanistyczne
2020-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Działka nr 2/13 obr. Komandoria - informacja o przeznaczeniu terenu w mpzp projekty urbanistyczne
2020-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dz. nr 1/27 obr. Komandoria- udostępnienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy projekty urbanistyczne
2020-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dz. nr 33 obręb Żegrze - informacja o przeznaczeniu terenu w mpzp projekty urbanistyczne
2020-09-07 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Komandoria - info.publ. obiekty zabytkowe
2020-09-07 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Żegrze - info. pub. czy jest ochrona obiekty zabytkowe
2020-09-07 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Zegrze - info. publ. o ochronie konser. obiekty zabytkowe
2020-09-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomosci _dz. 2_13_obr. Komandoria rewitalizacja
2020-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dz. nr 35/5 obr. Żegrze - informacja o przeznaczeniu terenu w mpzp projekty urbanistyczne
2020-09-07 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Konadoria - info.publ. ochrona konser. obiekty zabytkowe
2020-09-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Tereny zamkniete w rozumieniu ustawy Prawo Geodeyzjne i Kartograficzne. nieruchomości miejskie
2020-09-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ws. dz. 2/13, obr. Komandoria. gospodarka gruntami
2020-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dz. nr 587/114, 587/15 obr. Piątkowo - informacja o przeznaczeniu terenu w mpzp projekty urbanistyczne
2020-09-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomosci _dz. 1_27_obr. Komandoria rewitalizacja
2020-09-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp do drogi publicznej. inwestycje drogowe
2020-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dz. nr 2/13 obr. Komandoria - udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy projekty urbanistyczne
2020-09-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomości obr. Piątkowo rewitalizacja
2020-09-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp do drogi publicznej. inwestycje drogowe
2020-09-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ws. dz. 35/3, obręb Żegrze. gospodarka gruntami
2020-09-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ws. dz. 1/27, obr. Komandoria. gospodarka gruntami
2020-09-07 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Pomiar hałasu na Osiedlu Zielony Dębiec. jednostki pomocnicze
2020-09-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Plan zagospodarowania przestrzennego. plan zagospodarowania przestrzennego
2020-09-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dofinansowanie działań związanych z Grupą Stonewall budżet Miasta
2020-09-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępienie 20 decyzji WZ wydanych w obrębie Winiary (różne działki) projekty urbanistyczne
2020-09-03 WYDZIAŁ OŚWIATY Progi punktowe/szkoły ponadpodstwowe, nabór 2020/2021 placówki oświatowe
2020-09-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ul. Górecka dz. 36 ark. 08 obr. Górczyn - udostępnienie decyzji WZ projekty urbanistyczne
2020-09-03 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie informacji dot. zajęć LGBT, seksualności człowieka placówki oświatowe
2020-09-03 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumentacja dot. budowy kładki i rozbudowy dróg pieszo-rowerowych w Owińskach inwestycje drogowe
2020-09-03 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Organizacja pracy UMP podczas epidemii koronawirusa organizacja pracy Urzędu i Rady
2020-09-03 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Pytania dot. transportu miejskiego i prywatnego w Poznaniu transport publiczny
2020-09-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Skargi Miasta Poznania do WSA postępowania administracyjne
2020-09-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kórnicka 37, 37a - udostępnienie decyzji pnb projekty urbanistyczne
2020-09-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ws. dz. 2, 1/4,1/1,1/19,1/20, ark. 47, obr. Junikowo gospodarka gruntami
2020-09-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Karpia 6-8 - udostępnienie decyzji pnb projekty urbanistyczne
2020-09-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY obr. Jeżyce ark. 10 dz. 116/2,117/4,117/5117/6,154/48,154/71-infor. o terenie projekty urbanistyczne
2020-08-31 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU wniosek - zestawienie ofert, kwota przeznaczona na zam. ZOU-XII.271.223.2018.MA zamówienia publiczne
2020-08-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Morasko, rejon ul. Szklarniowej/Huby Moraskie - udost. odmowy wydania WZ projekty urbanistyczne
2020-08-28 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Wniosek o udostępnienie inf. pub. w zakresie postoju pojazdów w SPP zarządzanie ruchem
2020-08-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ptasia dz. 26/1, 26/2, 28/2 ark. 19 obr. Łazarz - informacja o terenie projekty urbanistyczne
2020-08-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ptasia dz. 20/6, 20/3, 22/2, 24/2, 24/7 ark. 19 obr. Łazarz-informacja o terenie projekty urbanistyczne
2020-08-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Świerzawska dz. 63/9 ark. 19 obr. Łazarz - informacja o terenie projekty urbanistyczne
2020-08-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ptasia dz. 42, 43/2, 45/1, 46/2 ark. 19 obr. Łazarz - informacja o terenie projekty urbanistyczne
2020-08-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ptasia dz. 31/2, 34/2, 37/8, 37/5, 37/4 ark. 19 obr. Łazarz-informacja o terenie projekty urbanistyczne
2020-08-28 GABINET PREZYDENTA Informacja na temat zawieszenia flagi LGTB na maszcie stowarzyszenia fundacje
2020-08-28 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Zegrze_obiekty objete ochroną konserwatorską obiekty zabytkowe
2020-08-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dmowskiego 103 - informacja o terenie (pzt, elewacje) projekty urbanistyczne
2020-08-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne ws. dz. 1/10, 4/33, 6/2, obr. Żegrze. gospodarka gruntami
2020-08-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ul. Kręglewskiego, dz. nr 1/10, 4/33, 6/2 obr. Żegrze - informacja o terenie projekty urbanistyczne
2020-08-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ul. Kręglewskiego, obr. Żegrze - informacja o uchwale krajobrazowej projekty urbanistyczne
2020-08-28 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Inspektor Ochrony Danych Osobowych i audyt KRI organizacja pracy Urzędu i Rady
2020-08-26 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA udostepnienie nagrań z monitoringu porządek i bezpieczeństwo
2020-08-25 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomosci obr.Junikowo rewitalizacja
2020-08-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ul. Zwierzchowskiego 29 - informacja o terenie projekty urbanistyczne
2020-08-24 BIURO RADY MIASTA dot. liczby mieszkańców zgłoszonych do udziału w debacie o stanie miasta organizacja pracy Urzędu i Rady
2020-08-24 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp do drogi publicznej inwestycje drogowe
2020-08-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Działalność Dyrektora Ogrodu Zoologicznego budżet Miasta,sprawy kadrowe
2020-08-24 BIURO RADY MIASTA dot. wpisywania zatrudnienia w oświadczeniach majątkowych radnych organizacja pracy Urzędu i Rady
2020-08-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ul. Kręglewskiego, dz. nr 1/10, 4/33, 6/2 obr. Żegrze - informacja o terenie projekty urbanistyczne
2020-08-24 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA mapy zagrożeń i ryzyka powodziowego dla nieruchomości - Zegrze porządek i bezpieczeństwo
2020-08-24 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Decyzje administracyjne dotyczące podziału geodezyjnego gospodarka gruntami
2020-08-24 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomosci _obr. Żegrze rewitalizacja
2020-08-24 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA świadczenia rzeczowe na nieruchomość - Zegrze porządek i bezpieczeństwo
2020-08-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania dot. tytułu prawnego nieruchomości dz. 1/10, 4/33 i 6/2, obr.Żegrze gospodarka gruntami
2020-08-24 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Realizacja inwestycji przez PIM sp. z o.o. - wynagrodzenie Spółki gospodarka komunalna
2020-08-23 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA hałas nad Maltą porządek i bezpieczeństwo
2020-08-21 GABINET PREZYDENTA Pytania dotyczące Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego edycji 2020 oraz 2021 konsultacje budżetowe
2020-08-21 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA zgłosznie zgromadzenia przez fundacje Pro- Prawo do życia porządek i bezpieczeństwo
2020-08-21 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ul. Wołczyńska - Oławska - info. publiczna czy jest ochrona konserwatorska obiekty zabytkowe
2020-08-20 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Ankieta badania naukowego organizacja pracy Urzędu i Rady
2020-08-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wołczyńska 18 dz. nr 2, 1/, 1/1, 1/19, 1/20 ark. 47 obr.36- informacja o terenie projekty urbanistyczne
2020-08-19 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Nagrody dla Prezydenta Miasta Poznania i jego zastępców w 2020 roku sprawy kadrowe