Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2021-05-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 6/2, 7/5, ark. 05, obr. 61. roszczenia nieruchomościowe
2021-05-06 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomosci przy ul. Niedziałkowskiego rewitalizacja
2021-05-06 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotacje udzielone przez Miasto Poznań stowarzyszenia fundacje
2021-05-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Wyprawka dla Gzubka pomoc społeczna
2021-05-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji WUA - os. Piastowskie 64 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2021-05-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Beskidzka 164 decyzje architektoniczne
2021-05-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Wąwozowa dz. 53/28 decyzje architektoniczne
2021-05-04 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zakończone inwestycje budowalne, na których naliczono wykonawcy kary umowne umowy z kontrahentami
2021-05-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Gieburowskiego decyzje urbanistyczne
2021-05-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Gorzysława 31/37 decyzje architektoniczne
2021-04-30 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU ZOU-XII.271.96.2020.EK zamówienia publiczne
2021-04-29 WYDZIAŁ FINANSOWY Obsługa bankowa budżetu Miasta budżet Miasta
2021-04-29 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Lokale wynajmowane przez Miasto Poznań nieruchomości miejskie
2021-04-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Katowicka decyzje architektoniczne
2021-04-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Wioślarska 74 decyzje architektoniczne
2021-04-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Dąbrowskiego 77 decyzje architektoniczne
2021-04-27 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Park Marcinkowskiego obiekty zabytkowe
2021-04-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Parkingi leśne przyległe do ul. Koszalińskiej. gospodarka gruntami
2021-04-27 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. wyburzenia kościoła pw. Św.Trójcy przy ul. Jaśkowiaka 2 obiekty zabytkowe
2021-04-26 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Liczba wniosków złożnych w trybie art. 12 ustawy o wolontariacie i działalności. umowy z kontrahentami
2021-04-26 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA dot. PBO - Ścieżka Leśna Żurawiniec ochrona środowiska
2021-04-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Wąwozowa, dz. nr 53/28 decyzje architektoniczne
2021-04-26 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Priorytet Nowoczesna Przedsiebiorczość w Gminnym Programie Rewitalizacji rewitalizacja
2021-04-26 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Strefy-miejsca do parkowania na ulicach miasta Poznania komunikacja miejska
2021-04-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o inwestycji - tunel Mostu Dworcowego i MTP decyzje architektoniczne
2021-04-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Naramowicka 267 decyzje urbanistyczne
2021-04-26 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumenty regulujące kwestie planowana i urządzania przestrzeni publicznych statystyka miejska
2021-04-25 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU flota transportowa UMP transport publiczny
2021-04-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Sokoła dz. 36/67 decyzje architektoniczne
2021-04-23 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Sprawy realizowane przez platformę ePUAP organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-04-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sprzedaż lokali w budynku przy ul. Bukowskiej 130,136,138,140 w l. 2010-2021. gospodarka gruntami
2021-04-23 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja dotycząca lekcji religii i etyki placówki oświatowe
2021-04-22 WYDZIAŁ OŚWIATY Organizacja nauki zdalnej placówki oświatowe
2021-04-22 BIURO POZNAŃ KONTAKT Wniosek o udostępnienie informacji publicznej_Rafał Wenta gospodarka komunalna
2021-04-22 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Umowy dotyczące usług świadczonych w ramach utrzymania czystości i porządku umowy z kontrahentami
2021-04-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykup mieszkań przy ul. 3 Maja 49 i pl. Ratajskiego 1 oraz zagosp. podwórka. gospodarka gruntami
2021-04-21 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA informacji o firmie ACTIVA porządek i bezpieczeństwo
2021-04-21 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Działania zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności stowarzyszenia fundacje
2021-04-21 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Usługi zlecane przez Urząd Miasta Poznania w latch 2018-2020 umowy z kontrahentami
2021-04-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o wydanych decyzjach o pozwoleniach na budowę decyzje architektoniczne
2021-04-20 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek dot. użytkowania mieszkań przy ul. Towarowej jednostki pomocnicze
2021-04-19 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Kryteria konkursowy w konkursie ofert nr 27/2021 pomoc społeczna
2021-04-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dokumenty i umowa PPP gospodarka komunalna
2021-04-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Podanie uzyskiwanych przychodów z uw za l.2018-2020 dz.53/08/442/8. gospodarka gruntami
2021-04-19 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. nabytej przez Miasto Poznań masy spadkowej w latach 2017-2019 budżet Miasta
2021-04-19 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Przebudowa ul. Wierzbięcice zarządzanie ruchem
2021-04-19 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Informacja publiczna dotycząca umowy z Open Nexus zamówienia publiczne
2021-04-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowy dzierżawy na dz. 05/04/58/22. gospodarka gruntami
2021-04-16 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA informacji o wykrywaniu wykroczeń porządek i bezpieczeństwo
2021-04-16 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. A. Fredry rewitalizacja
2021-04-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ROD przy ul. Droga Dębińska. gospodarka gruntami
2021-04-15 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Działania podejmowane związane z przeciwdziałaniem koronawirusa wz. sport projekty sportowe
2021-04-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Lliczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej statystyka miejska
2021-04-14 BIURO RADY MIASTA decyzja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie ulg dla represjonowanych transport publiczny
2021-04-14 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Progi wyspowe ul. Piłsudskiego zarządzanie ruchem
2021-04-14 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumenty dot. projektu "Dzieciniec pod Słońcem" rewitalizacja
2021-04-14 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Wykaz badań ewaluacyjnych rozwój miasta - opracowania
2021-04-14 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Wilda-informacja obiekty zabytkowe
2021-04-14 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA udostępnienie nagrania sesji Rady Osiedla Wola jednostki pomocnicze
2021-04-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Miasta Poznania sprawy kadrowe
2021-04-14 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Zadania realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zamówienia publiczne
2021-04-13 BIURO SPRAW LOKALOWYCH informacja o postępowaniu administracyjnym lub sądowym wobec os. trzeciej sprawy lokalowe
2021-04-13 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA punkty sprzedaży napojów alkoholowych ewidencja działalności gospodarczej
2021-04-13 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA Realizowanie zadań w formie online oraz e-usługi w UMP technologie informatyczne
2021-04-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 139, ulica Głogowska 277 i 279 roszczenia nieruchomościowe
2021-04-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - dz. 5/1 i inne. gospodarka gruntami
2021-04-13 GABINET PREZYDENTA Miesięczna wartość brutto świadczoen usługi monitoring mediów współpraca z mediami
2021-04-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Zagospodarowanie odpadów komunalnych gospodarka komunalna
2021-04-13 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA uchwał organów Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo gospodarka odpadami,jednostki pomocnicze
2021-04-12 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ul. Janikowska-informacje ozabytku obiekty zabytkowe
2021-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o wydanych decyzjach dot. fotowoltaiki i turbin w Poznaniu decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2021-04-12 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA Usługi publiczne realizowane przez Miasto online technologie informatyczne
2021-04-12 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA nałożenia świadczeń na nieruchomość ul. Janikowska porządek i bezpieczeństwo
2021-04-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp nieruchomości do drogi publicznej inwestycje drogowe
2021-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Janikowska 33 decyzje urbanistyczne
2021-04-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania organizacja pracy Urzędu i Rady
2021-04-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - rejon ul. Morasko decyzje urbanistyczne
2021-04-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Infomacja o prowadzonym postępowaniu - ul Winiarska 38 decyzje architektoniczne
2021-04-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę i warunkach zabudowy - ul. Sielawy decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2021-04-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje dot. budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka inwestycje drogowe
2021-04-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Naramowicka 369, dz. 126/1 decyzje urbanistyczne
2021-04-08 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dokumentacja związana z inwestycją w Ogrodzie Zoologicznym umowy z kontrahentami
2021-04-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Dobrego Pasterza decyzje urbanistyczne
2021-04-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wycinka drzew na fortach. gospodarka gruntami
2021-04-07 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Jackowskiego 36 obiekty zabytkowe
2021-04-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumenty dot. budowy tramwaju w ul. Ratajczaka inwestycje drogowe
2021-04-07 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA e-usługii - procedury gminy technologie informatyczne
2021-04-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Chrzanowska 1 decyzje architektoniczne
2021-04-06 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ dane statystyczne dotyczące Poznania statystyka miejska
2021-04-06 WYDZIAŁ KULTURY informacja publiczna dot. wykazu premii kwartalnych instytucje kultury
2021-04-06 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Umowy o dofinansowanie 5 projektów umowy z kontrahentami
2021-04-02 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Organizacja konkursu na prowadzenie żłobka pomoc społeczna
2021-04-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o decyzjach dot. wiat na terenie m. Poznania decyzje architektoniczne
2021-04-01 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp nieruchomości do drogi publicznej inwestycje drogowe
2021-04-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o wydanych celach publicznych - ul. Straży Ludowej 31, dz. 86,87,88 decyzje urbanistyczne
2021-04-01 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacja ws. Starego Koryta Warty ochrona środowiska,rewitalizacja
2021-04-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Oferty złożone w konkursie ofert nr 10/2021 pomoc społeczna
2021-03-31 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA e-usługi, obsługa UMP w czasie kwarantanny, realizacja zadań online technologie informatyczne
2021-03-31 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Młodzieżowa Rada - funkcjonowanie promocja miasta
2021-03-31 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dokumentacja związana z inwestycją w Ogrodzie Zoologicznym umowy z kontrahentami