Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2024-05-10 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Umowa SAN sprawy lokalowe
2024-05-09 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba działek, które zawierają oznaczenie arkusza ewidencyjnego. gospodarka gruntami
2024-05-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie dz. nr 6/3, ark. 02, obr. Krzesiny decyzje urbanistyczne
2024-05-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gospodarka komunalna
2024-05-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie ul. Wilków Morskich 31 decyzje architektoniczne
2024-05-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie ul. Winiarska 40, 42 decyzje urbanistyczne
2024-05-09 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący umów umowy z kontrahentami
2024-05-09 WYDZIAŁ KULTURY w spr. umowy nr KL-VI.526.2.2017 projekty kulturalne
2024-05-09 BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW Udostępnienie treści umów umowy z kontrahentami
2024-05-09 GABINET PREZYDENTA Inf.pub.dotycząca faktur Gabinetu Prezydenta promocja miasta
2024-05-08 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA Zagadnienia dot. innowacyjnych rozwiązań w mieście. rozwój miasta - opracowania
2024-05-08 WYDZIAŁ OŚWIATY Wynagrodzenie nauczycieli religii w placówkach oświatowych placówki oświatowe
2024-05-08 BIURO RADY MIASTA Wniosek ws. terminów sesji Rady Miasta Poznania organizacja pracy Urzędu i Rady
2024-05-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gospodarka komunalna
2024-05-08 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA Zakres dziedziny cyfryzacji oraz systemów informatycznych. organizacja pracy Urzędu i Rady
2024-05-08 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. demografii osiedli statystyka miejska
2024-05-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Głogowska 141, 139, 137, 135 decyzje urbanistyczne
2024-05-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Plan zmiany organizacji ruchu inwestycje drogowe
2024-05-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Mapy infrastruktury podziemnej na ul. Św. Marcin inwestycje drogowe
2024-05-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Lechicka ogródki działkowe/Umultowska 1 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-05-06 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ul. Kościuszki 71/73 - wniosek o informację publiczną obiekty zabytkowe
2024-05-06 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW informacja publiczna dotycząca Społecznego Opiekuna Zabytków obiekty zabytkowe
2024-05-06 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA Zagadnienia dot. cyfryzacji, mobilności oraz gospodarki miasta Poznania. organizacja pracy Urzędu i Rady
2024-05-04 WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT Zapytanie dotyczące systemu e-płatności (opłata za gospodarowanie odpadami) podatki
2024-05-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. gospodarka gruntami
2024-05-02 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA udostępnienie informacji publicznej zezwolenia alkoholowe koncesje
2024-05-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Winiarska dz. 20/29/80/1, 20/29/80/2 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-05-01 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie skanu protokołów z kontroli szkół policealnych w Poznaniu placówki oświatowe
2024-04-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie, udostępnienie decyzji wz - ul. Piątkowska/Juraszów decyzje urbanistyczne
2024-04-30 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Oferty w konkursie nr 74/2024 pomoc społeczna
2024-04-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. św. Wawrzyńca 15, 15a, 13, Barańczaka 3E F G H J decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-04-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Strzeszyńska 164 decyzje architektoniczne
2024-04-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę -ul. Powstańców Wlkp. pomnik decyzje architektoniczne
2024-04-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Zawady 38-43, budowa ulicy/drogi decyzje architektoniczne
2024-04-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Plac zabaw przy ul. Włodkowica i ul. Grunwaldzkiej - administrator terenu. gospodarka gruntami
2024-04-26 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA konkursu ofert - akweny wodne porządek i bezpieczeństwo
2024-04-25 BIURO MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU inwestycja przy ul. Szyperskiej i Garbary zarządzanie ruchem
2024-04-25 BIURO RADY MIASTA Wniosek ws. zgłoszeń mieszkańców do debaty nad raportem o stanie miasta projekty i konsultacje społeczne
2024-04-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Złotowska 24 decyzje architektoniczne
2024-04-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kopie umów na roboty budowlane między ZKZL a Agrobex - ul. Opolska, ul. Nadolnik gospodarka gruntami
2024-04-24 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Instrukcja kancelaryjna Urzędu organizacja pracy Urzędu i Rady
2024-04-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Szczepankowo 167 decyzje architektoniczne
2024-04-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Liczba kobiet i mężczyzn w radach w mieście Poznaniu pomoc społeczna
2024-04-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - Miasto Poznań (pnu) decyzje architektoniczne
2024-04-23 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Opłata planistyczna gospodarka gruntami
2024-04-23 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA udostępnienie informacji koncesje
2024-04-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gospodarka komunalna
2024-04-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Anny Danysz 7 decyzje architektoniczne
2024-04-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ustanowienie służebności na rzecz Malta Ski. gospodarka gruntami
2024-04-22 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA dot. kosztu budowy boiska i oświetlenia na Osiedlu Strzeszyn jednostki pomocnicze
2024-04-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Kajki 13, 15 decyzje architektoniczne
2024-04-22 WYDZIAŁ OŚWIATY Arkusz organizacyjny XXV - prośba o udostępnienie placówki oświatowe
2024-04-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - os. Kosmonautów 1a, 102 decyzje urbanistyczne
2024-04-19 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Przejazd kolejowy przy ul. Stalowej inwestycje drogowe
2024-04-19 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Ilość niezgłoszonych zbyć statystyka miejska
2024-04-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Kajki 13, 15 decyzje urbanistyczne
2024-04-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Korzystanie z dróg nad Maltą przez Malta Ski w l. 2000-2024. gospodarka gruntami
2024-04-18 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Realizacja projektu z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego gospodarka komunalna
2024-04-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Tramwaj wodny oraz rozstawienie pomostów na platformie sprzedażowej-treść ofert. gospodarka gruntami
2024-04-17 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wycinki i nasadzenia drzew w mjo i spółkach miejskich ochrona środowiska
2024-04-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Uzasadnienie do postanowienia Sądu Rejonowego V Ns 523/22. gospodarka gruntami
2024-04-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Fieldorfa, brak danych ewidencyjnych nieruchomości decyzje architektoniczne
2024-04-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie planu zagospodarowania terenu - ul. Bełchatowska 26/Junikowska decyzje architektoniczne
2024-04-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Podział działek nr 2/16 i 2/27, obr. Golęcin. gospodarka gruntami
2024-04-16 GABINET PREZYDENTA Inf.publ.dotycząca patronatów organizacja imprez, uroczystości , spotkań reprezent.
2024-04-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowy o uw między Miastem Poznań a Instytutem Genetyki Człowieka PAN. gospodarka gruntami
2024-04-15 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane z zakresu zadań Zarządu Dróg Miejskich inwestycje drogowe
2024-04-15 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 28 Czerwca 1956 nr 161 - reklama obiekty zabytkowe
2024-04-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Wodna 1/Klasztorna 7 decyzje architektoniczne
2024-04-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - park Cytadela decyzje architektoniczne
2024-04-15 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane z zakresu działania Poznańskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. nieruchomości miejskie
2024-04-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - Miasto Poznań (domy do 70m2) decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-04-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Otwarcie placu zabaw przy ul. Włodkowica i ul. Grunwaldzkiej. gospodarka gruntami
2024-04-15 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ wniosek o udostępnienie informacji publicznej organizacja pracy Urzędu i Rady
2024-04-15 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Liczba mieszkańców Poznania z podziałem na jednostki pomocnicze miasta ewidencja mieszkańców
2024-04-13 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ wniosek o udostępnienie informacji publicznej - zarządzenia dyrektora organizacja pracy Urzędu i Rady
2024-04-13 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba skarg, wniosków i petycji w latach 2022-2023 statystyka miejska
2024-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Pokrzywno 44 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-04-12 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie treści pism ZSMS/SP13 placówki oświatowe
2024-04-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ustanowienie służebności ul. Wiankowa - postanowienie sądu. gospodarka gruntami
2024-04-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Paczkomat ul. Łagodna 4. gospodarka gruntami
2024-04-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - rejon ul. Dmowskiego, Krauthofera, Góreckiej, Miedzianej decyzje architektoniczne
2024-04-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gospodarka komunalna
2024-04-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie planu zagospodarowania terenu - ul. Bełchatowska 26c/Junikowska decyzje architektoniczne
2024-04-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie (przeznaczenie w studium) - ul. R. Maya 1 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-04-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie planu zagospodarowania terenu - ul. Bełchatowska 26/Junikowska decyzje architektoniczne
2024-04-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowa dzierżawy dz. 5/6 od 21.09.2018 do 07.11.2021. gospodarka gruntami
2024-04-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gospodarka komunalna
2024-04-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane o zatrudnieniu we wskazanych wydziałach Urzędu sprawy kadrowe
2024-04-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie (plan miejscowy) - ul. Ptasia 32 decyzje urbanistyczne
2024-04-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomości obr. Krzesiny rewitalizacja
2024-04-08 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA Wniosek o informacje publiczną - nałożenie świadczeń porządek i bezpieczeństwo
2024-04-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - obręb Krzesiny, ark. 25, dz. 4/4. roszczenia nieruchomościowe
2024-04-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie (plan miejscowy) - ul. Krzywoustego dz. 10/25/4/4 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-04-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie (przeznaczenie w studium) - ul. Krzywoustego dz. 10/25/4/4 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-04-08 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Krzesiny - status ochrony konserwatorskiej obiekty zabytkowe
2024-04-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Położenie nieruchomości w specjalnej strefie ekonomicznej nieruchomości miejskie
2024-04-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gospodarka komunalna
2024-04-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Ustalenie opłaty adiacenckiej dla nieruchomościo nieruchomości miejskie
2024-04-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gospodarka komunalna