Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA udostępnienie informacji publicznej pomoc społeczna
WYDZIAŁ INFORMATYKI Dostęp do komputerów pracowników technologie informatyczne
BIURO RADY MIASTA dot. zasad korzystania z gmachów szkolnych placówki oświatowe
BIURO RADY MIASTA Wniosek o skan uchwały z 1989 r. organizacja pracy Urzędu i Rady
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt porozumienia z PKP ws. budowy tunelu na ul. Starołęckiej projekty urbanistyczne
BIURO RADY MIASTA wniosek o udzielenie informacji publicznej- sprawozdanie z prac Komisji organizacja pracy Urzędu i Rady
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA zagospodarowania wód opadowych gospodarka komunalna
2023-01-19 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA tablice drogowskazowe zarządzanie ruchem
2023-01-19 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokukentacja dot. kondygnacyjnego parkingu podziemnego pod pl. Wolności zamówienia publiczne
2023-01-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Dąbrowskiego 552, 544 decyzje architektoniczne
2023-01-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ wniosek o ip. ws. programu opieki nad zwierzętami gospodarka komunalna
2023-01-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wywłaszczenia gruntów z l. 2015-2022, w tym wywłaszczenie ul. Św. Wawrzyńca. gospodarka gruntami
2023-01-18 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Protokół z narady PMP z 2013 roku organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-01-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - ul. Promienista 160. roszczenia nieruchomościowe
2023-01-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. wniosku o ip. - ochrona bezdomnych zwierząt gospodarka komunalna
2023-01-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Dąbrowskiego dz. 150, 54/29 decyzje urbanistyczne
2023-01-16 WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU Informacja publiczna nieruchomości miejskie
2023-01-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Jasielska 9c-9f decyzje architektoniczne
2023-01-16 BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW Zbycie nieruchomości ul. Ugory_Czapla gospodarka gruntami
2023-01-16 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp nieruchomości do drogi publicznej inwestycje drogowe
2023-01-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Wysokość dotacji/niepubliczna szkoła policelana med. dla dorosłych (2015-16) placówki oświatowe
2023-01-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Wysokość dotacji dla niepublicznych gimnzajów dla dorosłych (2013-14) placówki oświatowe
2023-01-13 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Wykaz osób, którym wskazano lokale komunalne przy ul. Hulewiczów i ul. Opolskiej sprawy lokalowe
2023-01-13 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy ul. Lechickiej inwestycje drogowe
2023-01-12 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy schronów porządek i bezpieczeństwo
2023-01-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Organizacje obsługujące punkty NPP i NPO w 2023 pomoc społeczna
2023-01-12 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Prognoza natężenia ruchu przy skrzyżowaniu ul. Wielkiej, Garbary oraz Mostowej zarządzanie ruchem
2023-01-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane dotyczące funkcjonowania systemu ISO 14001 w UMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-01-12 BIURO RADY MIASTA Wniosek IP - przedsiębiorstwo "DOMENA" organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-01-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o rozstrzygnięciu Wojewody Mazowieckiego decyzje urbanistyczne
2023-01-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji - ul. Klemensa Janickiego dz. 20/2, 22/2, 24/2 decyzje architektoniczne
2023-01-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Użytkowanie wieczyste, roszczenia, podatek dot. ul. Królowej Jadwigi 51. gospodarka gruntami
2023-01-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o uchwale krajobrazowej decyzje architektoniczne
2023-01-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji - ul. Klemensa Janickiego dz. 20/2, 22/2, 24/2 decyzje architektoniczne
2023-01-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - ul. Królowej Jadwigi 51. roszczenia nieruchomościowe
2023-01-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Sielska 44 decyzje urbanistyczne
2023-01-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Frezjowa dz. 569/1, wz decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-01-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Frezjowa dz. 569/1, pnb, cp decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-01-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Bukowska 37 decyzje architektoniczne
2023-01-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - dz. 596/1 i 41, ark. 08, obr. 41, ul. Frezjowa. roszczenia nieruchomościowe
2023-01-09 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA połączenie ul. Romana Pollaka - Umultowska inwestycje drogowe
2023-01-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Górecka dz. 42/6, 39/3 decyzje architektoniczne
2023-01-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Wagrowska/R. Maya decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-01-09 WYDZIAŁ SPORTU skatepark na Świerczewie obiekty sportowe
2023-01-09 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Pl. Kolegiacki - dotacja na rok 2021 obiekty zabytkowe
2023-01-09 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości obr. Zegrze rewitalizacja
2023-01-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę -ul. Energetyczna dz.2/34 decyzje architektoniczne
2023-01-09 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp nieruchomości do drogi publicznej inwestycje drogowe
2023-01-09 WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT Zapytanie o numer rachunku bankowego podatki
2023-01-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o przeznaczeniu w mpzp - Wagrowska/Maya decyzje urbanistyczne
2023-01-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - dz. 4/5 i inne, obręb Żegrze. roszczenia nieruchomościowe
2023-01-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nośnik reklamowy dz. 7/13. gospodarka gruntami
2023-01-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zmiany na os. Grunwald Południe zarządzanie ruchem
2023-01-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zagospodarowanie działki Drzymały/Urbanowska - park kieszonkowy rewitalizacja
2023-01-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt Teatru Muzycznego w Poznaniu umowy z kontrahentami
2023-01-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Gajowa dz. 53/7, 56/2 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-01-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Sienkiewicza 16 dz. 53/6 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-01-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o mpzp - ul. Sienkiewicza 16 dz. 53/6 decyzje urbanistyczne
2023-01-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o uchwale krajobrazowej decyzje architektoniczne
2023-01-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie pzt - ul. Północna 9 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-01-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Grochowska 2, Promienista 34a decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2023-01-05 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Położenie nieruchomości w specjalnej strefie ekonomicznej nieruchomości miejskie
2023-01-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o decyzji - ul. Gajowa dz. 52,53,54,55,56 decyzje architektoniczne
2023-01-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o mpzp - ul. Sienkiewicza dz, 53/7, 56/2 decyzje urbanistyczne
2023-01-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Kochanowskiego rewitalizacja
2023-01-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Wydatki na infrastrukturę społeczną w 2021 r. budżet Miasta
2023-01-04 URZĄD STANU CYWILNEGO Udostęnienie danych dot. liczby wniosków o zmianę imienia i nazwiska 2021-2022 akty stanu cywilnego
2023-01-04 BIURO RADY MIASTA Wniosek o nadesłanie uchwały określającej zasady gospodarowania lokalami socjaln organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-01-03 WYDZIAŁ OŚWIATY Budżet gminy na rok 2023 placówki oświatowe
2023-01-03 GABINET PREZYDENTA Informacja na temat świadczenia usługi monitoringu mediów dla Miasta Poznań współpraca z mediami
2023-01-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Rynek Śródecki 13/14 decyzje architektoniczne
2023-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Konkursy na usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami pomoc społeczna
2023-01-03 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacja nt. kosztu iluminacji świątecznych rewitalizacja
2023-01-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Dąbrowskiego 78 decyzje urbanistyczne
2023-01-03 BIURO RADY MIASTA Wniosek o udostępnienie uchwały w sprawie nabycia przedsiębiorstwa organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-01-03 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Choinki na placach miejskich rewitalizacja
2023-01-03 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Wyniki postępowania dot. aktualizacji ekspertyz ornitologicznych dla szkół zamówienia publiczne
2023-01-03 BIURO RADY MIASTA Wniosek o udostępnienie nagrania LXXVI sesji RMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2023-01-03 WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT Zapytanie o stawki podatku podatki
2023-01-03 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ustawienie pomnika Wypędzonych Wielkopolan - dot. postępowania obiekty zabytkowe
2023-01-02 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Organizacja ruchu - ul. Rolna 19 zarządzanie ruchem
2023-01-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane o stanie prowadzonych inwestycji w Poznaniu nieruchomości miejskie
2023-01-02 WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA Instalacja masztów telefonii komórkowych 5G - Poznań nieruchomości miejskie
2023-01-02 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Liczba mieszkańców Poznania i Osiedla Św. Łazarz (stan na dzień 31.12.2022 r.) sprawy meldunkowe
2023-01-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o stacjach bazowych - miasto Poznań decyzje architektoniczne
2022-12-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacje dot. działki nr 13, ark. 17, obr. Starołęka. gospodarka gruntami
2022-12-30 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba zatrudnionych w UMP z wg wysokości wynagrodzenia sprawy kadrowe
2022-12-30 WYDZIAŁ OŚWIATY Odsetek dzieci ze społeczności migranckich w poznańskich szkołach placówki oświatowe
2022-12-29 WYDZIAŁ SPORTU finansowanie żużla obiekty sportowe
2022-12-27 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA pszczoła miodna na terenie miasta ochrona środowiska
2022-12-27 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA dot. udostępnienia opinii prawnej jednostki pomocnicze
2022-12-27 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA informacjo o dotacjach dla RO Nowe Winogrady porządek i bezpieczeństwo
2022-12-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie materiałów konkursowych - pl. Wiosny Ludów projekty i konsultacje społeczne
2022-12-22 WYDZIAŁ OŚWIATY Dane dotyczące religii w szkołach placówki oświatowe
2022-12-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zieleń na pl. Wiosny Ludów rewitalizacja
2022-12-21 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Sieć kanalizacji deszczowej ochrona środowiska
2022-12-20 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA Platforma otwartych danych organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-12-20 WYDZIAŁ OŚWIATY Postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora LOMS im. Poznańskich Olimpijczyk placówki oświatowe
2022-12-20 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA Access to Information request sprzęt informatyczny
2022-12-20 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA Microsoft 365- licencje technologie informatyczne