Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2022-10-12 WYDZIAŁ INFORMATYKI Test decyzje architektoniczne
2022-10-11 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba pracowników Urzędu i wysokośc podwyżek wynagrodzenia sprawy kadrowe
2022-10-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Złocieniecka, 38/15/160 decyzje architektoniczne
2022-10-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem nieruchomości działka 108, arkusz 15, obręb 35 Górczyn. gospodarka gruntami
2022-10-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Umowy ze Studiem ADS umowy z kontrahentami
2022-10-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Lista obecności na spotkaniach organizacja imprez, uroczystości , spotkań reprezent.
2022-10-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dot. Pr. Centrum i St. Rynku umowy z kontrahentami
2022-10-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Decyzja w sprawie terminów prowadzenia remontów przez Miasto inwestycje drogowe
2022-10-06 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW prace ziemne na terenie dawnego cmentarza na Komandorii obiekty zabytkowe
2022-10-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o podmiotach decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-10-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Rataje 166 decyzje architektoniczne
2022-10-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje dot. Programu Centrum i przebudowy Starego Rynku rewitalizacja
2022-10-04 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Przystanek autobusowy ul. Robocza zarządzanie ruchem
2022-10-04 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Informacja publiczna_umowa MPK gospodarka komunalna
2022-10-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnej - Władymira 8, Dobromiły, św. Kingi decyzje architektoniczne
2022-10-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Palacza 116a/1 decyzje architektoniczne
2022-10-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Świadczenia dla obywateli Polski i Ukrainy pomoc społeczna
2022-10-03 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW odnowa zabytków dot. sołtysówki obiekty zabytkowe
2022-10-03 BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA Zagadnienia dot. IOD i KRI organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-10-03 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wynagrodzenie wszystkich pracowników Urzędu w sierpniu 2022 r. sprawy kadrowe
2022-10-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Garbary 68, 70 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-09-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Poznańska 50 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-09-30 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu dot. sporządzenia wniosków zamówienia publiczne
2022-09-30 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane przestrzenne pozyskane z pułapu lotniczego lub satelitarnego w zadaniach UM statystyka miejska
2022-09-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o uchwale krajobrazowej decyzje architektoniczne
2022-09-28 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW prace w budynku przy ul. Głogowskiej 41 obiekty zabytkowe
2022-09-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Lęborska 58 decyzje urbanistyczne
2022-09-27 WYDZIAŁ KULTURY informacja publiczna w spr. Festiwalu Rozkosz instytucje kultury
2022-09-26 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW reklama na budynku przy ul. Matyi decyzje konserwatorskie
2022-09-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Podmioty - odpady komunalne gospodarka odpadami
2022-09-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Projekt umowy + lista lokali organizacji pozarządowych. gospodarka komunalna
2022-09-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie -ul. Unii Lubelskiej, brak działek decyzje architektoniczne
2022-09-23 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Przetarg w MPK gospodarka komunalna
2022-09-23 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Oświetlenie _Projekt Centrum rewitalizacja
2022-09-23 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA udostepniania planu zarządzania kryzysowego porządek i bezpieczeństwo
2022-09-23 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Działalność centrum usług wspólnych budżet Miasta
2022-09-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Park Kosynierów + ROD Jutrzenka. gospodarka gruntami
2022-09-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dzierżawa dz. 1/6, ark. 11, obr. 20 + wycinka drzew i krzewów. gospodarka gruntami,ochrona środowiska
2022-09-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - obr. Naramowice, dz. 513/103, 513/104, 513/105 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-09-22 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja dotycząca szkół publicznych kształcących w zawodach niemedycznych placówki oświatowe
2022-09-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Miastkowska, 10 działek decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-09-20 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW skany zdjęć cmentarza ewangelickiego przy ul. Półwiejskiej/Ogrodowej obiekty zabytkowe
2022-09-20 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Błażeja w Poznaniu. rewitalizacja
2022-09-20 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacja dot. Wartostrady rewitalizacja
2022-09-20 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Kary umowne przy realizacji umów o zamówienie publiczne zamówienia publiczne
2022-09-19 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Informacja publiczna_Leszno gospodarka komunalna
2022-09-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Budynek ul. Wolnica 7/8. gospodarka gruntami
2022-09-19 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja dotycząca ewidencji rejestru szkół i placówek oświatowych placówki oświatowe
2022-09-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - Hetmańska/Traugutta decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-09-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Głogowska dz. 34/5 i 34/6 decyzje urbanistyczne
2022-09-14 BIURO RADY MIASTA przekazanie kopii aktualnie obowiązującej uchwały nr LXVII/1236/VII/2018 RMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-09-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o administracyjnych - ul. Niedziałkowskiego, Wujka decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2022-09-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Główna 38 decyzje architektoniczne
2022-09-13 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW wykreślenie z GEZ budynku przy ul. Główna 38 obiekty zabytkowe
2022-09-13 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Umowa KPRM-IV.631.2.118.2022 na deszczówkę ochrona środowiska
2022-09-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Projekty dot. fotowoltaiki i efektywności energetycznej gospodarka komunalna
2022-09-12 BIURO POZNAŃ KONTAKT Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Call Center organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-09-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Wojciechowskiego decyzje urbanistyczne
2022-09-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Prowadzenie audytu wewnętrznego w UMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-09-12 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje dotyczące Polityki Oświatowej Miasta Poznania rozwój miasta - opracowania
2022-09-09 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Analiza dendrologiczna _27 Grudnia. rewitalizacja
2022-09-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Warszawska 149 decyzje architektoniczne
2022-09-09 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW nośnik reklamowy przy ul. Bukowskiej decyzje konserwatorskie
2022-09-09 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW przesłanie kopii dokumentów nieruchomości przy ul. Skarbka 10 decyzje konserwatorskie
2022-09-08 BIURO RADY MIASTA dot. rejestrowania protokołów z Sesji RMP organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-09-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Treść oferty na konkurs dot. prowadzenia punktów NPP i NPO pomoc społeczna
2022-09-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Espertyza dot. drzew na ul. 27 Grudnia rewitalizacja
2022-09-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nieuregulowany stan prawny nieruchomości przy ul. Długosza 18, 20, 22. gospodarka gruntami
2022-09-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 16/7, 16/8, 16/9, ark. 21, obr. 51. roszczenia nieruchomościowe
2022-09-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Fabryczna 6 decyzje architektoniczne
2022-09-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - brak dokładnych danych ewidencyjnych decyzje architektoniczne
2022-09-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Jaśkowiaka 7 decyzje urbanistyczne
2022-09-05 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja dot. uczniów w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych placówki oświatowe
2022-09-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę -ul. Jana Pawła II, Łacina, Kaliska decyzje architektoniczne
2022-09-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Warszawska 149 decyzje architektoniczne
2022-09-04 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Realizacja zadań WCWI, Targowiska, PFPK_2 gospodarka komunalna
2022-09-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Reklama i zaniedbana działka 53/12/587/129. gospodarka gruntami
2022-09-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Skutki zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na Starym Mieście projekty ochrony zdrowia
2022-09-02 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA systemu GIS porządek i bezpieczeństwo
2022-09-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stawki czynszu dzierżawnego za tablice reklamowe. gospodarka gruntami
2022-09-02 WYDZIAŁ OŚWIATY Rekrutacja w szkołach ponadpodstawowych placówki oświatowe
2022-09-01 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacjie dotyczące publicznych LO, GIM dla dorosłych (2012) placówki oświatowe
2022-09-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Prawo użytkowania wieczystego ul. Szweykowskiego. gospodarka gruntami
2022-08-31 BIURO RADY MIASTA Zapytanie w sprawie wniosku o dostęp do informacji organizacja pracy Urzędu i Rady
2022-08-31 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ul. Mostowa 24 obiekty zabytkowe
2022-08-31 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zmiana nazwy ulicy gospodarka gruntami
2022-08-31 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Udost. info. publicznej dot. wstępnych konsultacji rynkowych - EZD zamówienia publiczne
2022-08-30 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Organizacja ruchu ul. Włościańska zarządzanie ruchem
2022-08-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - Morasko, dz. 189/16 decyzje architektoniczne
2022-08-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Dmowskiego 107a decyzje urbanistyczne
2022-08-29 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Wybegi i place zabaw dla psów - informacja publiczna nieruchomości miejskie
2022-08-29 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Akty prawne obowiązujące na terenie przedsięwzięcia deweloperskiego nieruchomości miejskie
2022-08-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Liczba zwierząt przekazanych do schroniska gospodarka komunalna
2022-08-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. remontu ul. Fredy i ul. Mielżyńskiego rewitalizacja
2022-08-26 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA dot. udostępnienia dokumentów składanych przez Zarząd Osiedla Piątkowo Północ jednostki pomocnicze
2022-08-26 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczna skarg i interwencji dotyczących nieruchomości przy os. Marysieńki statystyka miejska
2022-08-26 WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA Informacja dot. skarg porządek i bezpieczeństwo
2022-08-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wysokość kar- firmy realizujące usługę odbioru odpadów gospodarka odpadami
2022-08-25 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Oferty w otwartym konkursie ofert 89/2022 pomoc społeczna
2022-08-25 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW udostępnienie pozw. konserwatorskiego na inwestycję pod nazwą Klub na Fali decyzje konserwatorskie