Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2024-03-07 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA dot. informacji w zakresie instalacji sanitarnej na Osiedlu Morasko-Radojewo jednostki pomocnicze
2024-03-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gospodarka komunalna
2024-03-06 BIURO RADY MIASTA Wniosek ws. danych o szkoleniach Radnych Miasta Poznania w latach 2018-2023 organizacja pracy Urzędu i Rady
2024-03-06 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Konkursy na stanowisko dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. sprawy kadrowe
2024-03-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Wawrzyniaka 9 decyzje urbanistyczne
2024-03-05 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ul. Podgóna - dot. postępowań administracyjnych obiekty zabytkowe
2024-03-05 WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA Postępowanie administracyjne UL.PODGÓRNA ochrona środowiska
2024-03-05 WYDZIAŁ KULTURY w spr. mediów miejskich instytucje kultury
2024-03-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o ZRID - rejon Żegrze/Kobylepole, ul. Krzywoustego decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-03-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Mińska 51 decyzje urbanistyczne
2024-03-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania administracyjne lub kontrola ul. Podgórna 5a. gospodarka gruntami
2024-03-05 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wydatki pracownicze na obsługę zadań gabinetu Prezydenta, PMP i Z-ców PMP. organizacja pracy Urzędu i Rady
2024-03-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - rejon Jeziora Maltańskiego/ul. Krańcowa decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-03-04 WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA udostępnienie zleceń w latach 2018-2024 ochrona środowiska
2024-03-01 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Informacja publiczna_COB - umowa Spółki gospodarka komunalna
2024-02-29 WYDZIAŁ SPORTU SKS 13 Poznań - umowa 2024 umowy z kontrahentami
2024-02-29 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Sposoby udostępniania informacji dotyczących funkcjonowania JST organizacja pracy Urzędu i Rady
2024-02-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gospodarka komunalna
2024-02-29 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Ostrowskiej 380 rewitalizacja
2024-02-29 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba urzędników UMP z dyplomem Collegium Humanum sprawy kadrowe
2024-02-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - ul. Ostrowska 380D oraz 380E roszczenia nieruchomościowe
2024-02-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Bychawska dz. nr 5/23 decyzje urbanistyczne
2024-02-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Bychawska dz. nr 5/23 decyzje architektoniczne
2024-02-28 GABINET PREZYDENTA inf.doty.PBO Zielony Plac Wolności konsultacje budżetowe
2024-02-28 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Sieć uzbrojenia podziemnego ul. Wierzbięcice inwestycje drogowe
2024-02-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie planu zagospodarowania terenu - ul. Bełchatowska 26c/Junikowska decyzje architektoniczne
2024-02-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o uchwale krajobrazowej - Miasto Poznań (UK) decyzje urbanistyczne
2024-02-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gospodarka komunalna
2024-02-27 WYDZIAŁ OŚWIATY Wyniki rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 placówki oświatowe
2024-02-27 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Statystyka dotycząca realizacji wniosków o informacje publiczną za 2023 rok statystyka miejska
2024-02-26 GABINET PREZYDENTA Inf.publ.dotycząca Herbu Miasta Poznania placówki oświatowe
2024-02-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zarządzenie Nr 99/2023/P. gospodarka gruntami
2024-02-26 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Weryfikacja podpisów pod obywatelskim projektem inicjatywy uchwałodawczej ewidencja mieszkańców
2024-02-25 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Urzędnicy UMP z dyplomami uczelni Collegium Humanu sprawy kadrowe
2024-02-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Odszkodowania za zmianę funkcji działki. gospodarka gruntami
2024-02-23 BIURO KONTROLI wniosek o uip dot. ustanowienia wewn. procedury zgłaszania naruszeń prawa porządek i bezpieczeństwo
2024-02-22 WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA odpady komunalne ochrona środowiska
2024-02-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nieruchomość ul. Średnia 16, 16 A. gospodarka gruntami
2024-02-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gospodarka komunalna
2024-02-22 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ wniosek o udostępnienie informacji publicznej budżet Miasta
2024-02-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - obr. Wilda, ark. 18, dz. 50, ark. 20, dz. 20/10. roszczenia nieruchomościowe
2024-02-21 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Środki Ochrony Tajemnicy przedsiębiorstwa w Urzędzie postępowania administracyjne
2024-02-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie (mpzp) - ul. Juraszów 18 decyzje architektoniczne
2024-02-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Prace remontowe w pasie zieleni przy ul. 27 Grudnia rewitalizacja
2024-02-21 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Liczba mieszkańców na wyznaczonym obszarze z podziałem na płeć i wiek ewidencja mieszkańców
2024-02-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gospodarka komunalna
2024-02-21 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wydatki na działania promocyjne i usługi poligraficzne w 2023 r. budżet Miasta
2024-02-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Ocalałe drzewo na ul. Kurzanoga rewitalizacja
2024-02-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Mapy sieci podziemnych na pl. Wolności i ul. 27 Grudnia inwestycje drogowe
2024-02-20 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Protokół z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego KPRM-II.041.1.2024 zamówienia publiczne
2024-02-20 WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA plac wolności ochrona środowiska
2024-02-20 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zieleń w Programie Centrum II rewitalizacja
2024-02-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie (decyzje) - ul. Juraszów 18 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-02-19 WYDZIAŁ OŚWIATY Wynajem auli ZSP nr 15 w Poznaniu placówki oświatowe
2024-02-19 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ul. Wrzosowa 10/1 - karta adresowa GEZ obiekty zabytkowe
2024-02-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. abp. W. Dymka dz. 21/9, 21/10 decyzje architektoniczne
2024-02-19 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ul. Hawelańska - schron obiekty zabytkowe
2024-02-18 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Wykaz tablic tymczasowych i zmniejszonych statystyka miejska
2024-02-18 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Liczba mieszkańców poszczególnych ulic miasta Poznania (stan na 31.12.2023) ewidencja mieszkańców
2024-02-16 GABINET PREZYDENTA Informacja publiczna projekty i konsultacje społeczne
2024-02-16 WYDZIAŁ FINANSOWY Monitoring obligacji za IV kw 2023 r. - sprawozdania Rb -NDS, Rb-Z, Rb-28S zamówienia publiczne
2024-02-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - Miasto Poznań decyzje architektoniczne,decyzje budowlane
2024-02-16 WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT zapytanie dotyczące przepisów w podatku od nieruchomości podatki
2024-02-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Pułaskiego 23 decyzje architektoniczne
2024-02-15 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ul. Półwiejska 47 - urządzenia reklamowe obiekty zabytkowe
2024-02-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Kajki 13, 15 decyzje urbanistyczne
2024-02-14 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Ulica Kopernika i Osiedla Mikołaja Kopernika w Poznaniu statystyka miejska
2024-02-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie (UK) - rejon ul. Hallera dz. ozn. ewid. 35/14/20/17 decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-02-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacje archiwalne z zasobu Archiwum Zakładowego organizacja pracy Urzędu i Rady
2024-02-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Decyzje podzialowe dla wskazanej nieruchomości decyzje architektoniczne
2024-02-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Obowiązywanie oplaty adiacenckiej dla obszaru nieruchomości nieruchomości miejskie
2024-02-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp nieruchomości do drogi publicznej inwestycje drogowe
2024-02-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o ZRID - węzeł komunikacyjny Nowa Naramowicka, Wilczak decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-02-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Dane dot. policealnych szkół publicznych placówki oświatowe
2024-02-12 GABINET PREZYDENTA Inf.publ.dotycząca nowej Strategii Marki Poznań promocja miasta
2024-02-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o ZRID - ul. Ptasia 32/Wałbrzyska decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-02-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Reklama obr. Winiary, ark. 20, dz. 69. gospodarka gruntami
2024-02-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy - ul. 28 Czerwca 1956 r. 5 działek decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-02-12 WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA wniosek o udzielenie informacji publicznej Słowackiego/Kraszewskiego ochrona środowiska
2024-02-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sprzedaż mieszkań z prawem pierwokupu. gospodarka gruntami
2024-02-09 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Roślinność okrywowa na Pl. Wolności rewitalizacja
2024-02-09 WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA usunięcie drzew towarowa dz. 20/16 20/17 ochrona środowiska
2024-02-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dzikie składowiska śmieci na terenie miasta Poznania. gospodarka gruntami
2024-02-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dostęp nieruchomości do drogi publicznej inwestycje drogowe
2024-02-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomości_obr. Żegrze rewitalizacja
2024-02-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Obowiązywanie opłaty adiacenckiej nieruchomości miejskie
2024-02-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne - dz. 2/2, 2/35, ark. 26, obr.06. roszczenia nieruchomościowe
2024-02-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Obowiązywanie mpzp dla wskazanej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego
2024-02-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Dziadoszańska/Tychowskiego decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-02-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowa dzierżawy dz. 64/8 i służebności drogi przejazdu. gospodarka gruntami
2024-02-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o spotkaniu - uchwała krajobrazowa decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne
2024-02-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowa nr D/52/1367 - 6 m2 nieobjętych umową. gospodarka gruntami
2024-02-07 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dane dotyczące Ogrodu Zoologicznego gospodarka komunalna
2024-02-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie pzt do decyzji o pozwoleniu na budowę - ul. Bałtycka/Syrenia decyzje architektoniczne
2024-02-06 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nadzór nad Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce stowarzyszenia fundacje
2024-02-06 GABINET PREZYDENTA inf.pub dot.środków na wsparcie i organ.zbiórki publicznej Fundacji WOŚP organizacja imprez, uroczystości , spotkań reprezent.
2024-02-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - ul. Piwoniowa 25 decyzje architektoniczne
2024-02-05 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Informacja publiczna_wykaz spółek na 01.01.2018 gospodarka komunalna
2024-02-05 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba pracowników Biura Nadzoru Właścicielskiego w latach 2014-2023 sprawy kadrowe
2024-02-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o terenie - rejon obrębów Naramowice, Winiary i Karolin decyzje architektoniczne,decyzje urbanistyczne