Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2021-06-21
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 21062102563
Przedmiot wniosku Roszczenia reprywatyzacyjne dz. nr 7/1, ark. 05, obr. 15 i inne.
Kategoria roszczenia nieruchomościowe
Znak sprawy GN-VIII.1431.69.2021
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemnie bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Wezwano do doprecyzowania wniosku.
Data udostępnienia informacji 2021-06-23
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 22062100432

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:05:45.0