Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Data wpływu wniosku do UMP 2021-06-24
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 24062102964
Przedmiot wniosku udostępnienie dokumentów dot. prac w kamienicy przy ul. Bukowskiej 26
Kategoria obiekty zabytkowe
Znak sprawy MKZ-IV.1431.43.2021
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępnienie informacji
Data udostępnienia informacji 2021-06-30
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 29062101391

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-20 16:05:41.0