Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Data wpływu wniosku do UMP 2021-06-25
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 25062102906
Przedmiot wniosku Działalność Prezydenta związana z obszarem antydyskryminacyjnym.
Kategoria pomoc społeczna
Znak sprawy ZSS-VI.1431.3.2021
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Udostępniono informację.
Data udostępnienia informacji 2021-08-18
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 11082102703

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:05:45.0