Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Data wpływu wniosku do UMP 2021-07-19
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 19072102811
Przedmiot wniosku Doradcy zatrudnieni w NPPP i NPPO
Kategoria pomoc społeczna
Znak sprawy Or-V.1431.52.2021
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemnie bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Udostępniono informację.
Data udostępnienia informacji 2021-07-28
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 27072100236

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-20 16:05:41.0