Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ INFORMATYKI
Data wpływu wniosku do UMP 2022-10-12
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 12102200953
Przedmiot wniosku Test
Kategoria decyzje architektoniczne
Znak sprawy In-VI.1431.1.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku
Data udostępnienia informacji
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 12102200953

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0