Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ INFORMATYKI
Data wpływu wniosku do UMP
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 21092201128
Przedmiot wniosku Dostęp do komputerów pracowników
Kategoria technologie informatyczne
Znak sprawy In-I.1431.3.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemnie bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Nie udostępniono informacji
Data udostępnienia informacji 2022-09-23
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 22092202616

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0