Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Data wpływu wniosku do UMP 2022-10-03
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 03102200897
Przedmiot wniosku Wynagrodzenie wszystkich pracowników Urzędu w sierpniu 2022 r.
Kategoria sprawy kadrowe
Znak sprawy Or-V.1431.88.2022
Tryb dostępu do informacji przetworzenie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji skany
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono informację
Data udostępnienia informacji 2022-10-05
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 05102201637

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0