Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2022-10-04
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 05102200090
Przedmiot wniosku Udostępnienie decyzji administracyjnej - Władymira 8, Dobromiły, św. Kingi
Kategoria decyzje architektoniczne
Znak sprawy UA-XIV.1431.164.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji skany
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono informację
Data udostępnienia informacji 2022-10-10
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 05102201646

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0