Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Data wpływu wniosku do UMP 2022-10-04
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 05102200096
Przedmiot wniosku Informacja publiczna_umowa MPK
Kategoria gospodarka komunalna
Znak sprawy NW-III.1431.7.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Udostępniono informację
Data udostępnienia informacji 2022-10-17
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 14102200869

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0