Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Data wpływu wniosku do UMP 2022-10-03
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 04102200202
Przedmiot wniosku Zagadnienia dot. IOD i KRI
Kategoria organizacja pracy Urzędu i Rady
Znak sprawy CC-X.1431.4.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemnie bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Wysłano informacje publiczną 05.10.2022r.
Data udostępnienia informacji 2022-10-05
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 05102200774

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0