Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Data wpływu wniosku do UMP 2022-10-13
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 13102201562
Przedmiot wniosku Udost. info. publicznej dot. oferty na materiały biurowe 2020 r.
Kategoria zamówienia publiczne
Znak sprawy ZPb-I.1431.11.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji skany
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Udostępniono informację publiczną.
Data udostępnienia informacji 2022-10-14
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 14102203191

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0