Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2022-10-18
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 19102200709
Przedmiot wniosku Nieruchomość: obręb Golęcin (20), arkusz mapy 11, działki nr 1/1 i 1/6.
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-XXIV.1431.39.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku
Data udostępnienia informacji
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 27102202135

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0