Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Data wpływu wniosku do UMP 2022-10-18
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 19102201278
Przedmiot wniosku Sprawozdania finansowe podmiotów leczniczych
Kategoria budżet Miasta
Znak sprawy ZSS-VI.1431.21.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji skany
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Udostępniono informację publiczną.
Data udostępnienia informacji 2022-10-28
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 28102200514

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0