Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Data wpływu wniosku do UMP 2022-10-20
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 20102202255
Przedmiot wniosku Koszty usuwania grafiti w przejsciu podziemnym ul.  Wierzbiecice i Matyi
Kategoria gospodarka komunalna
Znak sprawy Or-V.1431.93.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku przekazano do rozpatrzenia
Data udostępnienia informacji 2022-10-21
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 21102201856

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0