Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Data wpływu wniosku do UMP 2022-10-21
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 21102201990
Przedmiot wniosku Przekazanie protokołów oraz pism
Kategoria gospodarka odpadami
Znak sprawy GKo-III.1431.32.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Udostępniono informację
Data udostępnienia informacji 2022-11-03
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 26102200538

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0