Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący GABINET PREZYDENTA
Data wpływu wniosku do UMP 2022-10-25
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 25102201257
Przedmiot wniosku Inf.pub.w dot. używania Loga Rady Osiedla
Kategoria projekty i konsultacje społeczne
Znak sprawy Prd-III.1431.13.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemnie bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono informację
Data udostępnienia informacji 2022-10-26
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 26102201461

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0