Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Data wpływu wniosku do UMP 2022-10-25
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 25102201137
Przedmiot wniosku Karta oceny merytorycznej w konkursie nr 76/2022
Kategoria stowarzyszenia fundacje
Znak sprawy ZSS-VI.1431.22.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Udostępniono informację publiczną.
Data udostępnienia informacji 2022-11-03
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 28102202758

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0