Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ OŚWIATY
Data wpływu wniosku do UMP 2022-11-03
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 03112201154
Przedmiot wniosku Wydatki bieżące w publicznych policealnych szkołach zawodowych w 2012r.
Kategoria placówki oświatowe
Znak sprawy Ow-VIII.1431.37.2022
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Udostępniono informacje.
Data udostępnienia informacji 2022-11-16
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 15112203298

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:41.0