Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ OŚWIATY
Data wpływu wniosku do UMP 2024-04-22
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 23042401127
Przedmiot wniosku Arkusz organizacyjny XXV - prośba o udostępnienie
Kategoria placówki oświatowe
Znak sprawy Ow-VIII.1431.18.2024
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Udostępniono informacje.
Data udostępnienia informacji 2024-04-30
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 30042400232

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-19 16:05:44.0