Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Data wpływu wniosku do UMP 2024-04-23
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 23042402364
Przedmiot wniosku Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Kategoria gospodarka komunalna
Znak sprawy GKo-III.1431.23.2024
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Udostępniono informację.
Data udostępnienia informacji 2024-05-02
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 02052400411

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-19 16:05:44.0