Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO SPRAW LOKALOWYCH
Data wpływu wniosku do UMP 2024-05-10
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 10052402297
Przedmiot wniosku Umowa SAN
Kategoria sprawy lokalowe
Znak sprawy SLk-X.1431.2.2024
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji skany
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat Nie
Sposób rozpatrzenia wniosku Udzielono odpowiedzi.
Data udostępnienia informacji 2024-05-21
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-19 16:05:45.0