Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-01-16 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna oferty. pomoc społeczna
2017-01-16 WYDZIAŁ OŚWIATY Szkoły policealne dla dorosłych, kształcące w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, w latach 2004-2015. oświata
2017-01-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-arch. w obrębie Osiedla Sołacz w latach 2005-2017 urbanistyka i architektura
2017-01-15 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja w sprawie Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego przeciwko P. J. oświata
2017-01-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Karta oceny merytorycznej. pomoc społeczna
2017-01-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w latach 1999-2016 przez użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Poznaniu, obręb Chartowo, dz. nr 41 (aktualnie 41/1 i 41/2) oraz 1/7 (aktualnie 1/18 i 1/19) gospodarka gruntami
2017-01-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o war.zab.ul.Górecka 25 urbanistyka i architektura
2017-01-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY kopie pozwoleń na budowę obr.Morasko ark.25 urbanistyka i architektura
2017-01-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o war.zabudowy obr.Morasko , ark.25 urbanistyka i architektura
2017-01-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kopie umów zawartych dla nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Sierotki Marysi/Christiana Andersena, wykazu nieruchomości oraz uchwał Rady Miasta Poznania będących podstawą zawarcia ww. umów. gospodarka gruntami
2017-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa "Cudzoziemcy". pomoc społeczna
2017-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena oferty konkursowej. pomoc społeczna
2017-01-11 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Kopie ocen formalnych oraz kart ocen wniosków złożonych przez Fundację. pomoc społeczna
2017-01-10 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Wykaz lokali do zamiany gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-01-10 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Żegockiego. rewitalizacja
2017-01-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Regulacja stanu prawnego nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. 28 czerwca 1956r. 150/Fabryczna 1 oraz nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 40. gospodarka gruntami
2017-01-10 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa ofety. pomoc społeczna
2017-01-10 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-10 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-10 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-10 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-10 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-10 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-10 BIURO RADY MIASTA podstawa prawna wprowadzenia strefy ograniczonego użytkowania wokół stacji radarowej przy ul. Starołęckiej urbanistyka i architektura
2017-01-09 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacja dotycząca struktury wiekowej pracowników Urzędu Miasta Poznania. sprawy kadrowe
2017-01-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dane z projektu budowlanego-ul.Inowroclawska 24a urbanistyka i architektura
2017-01-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. umów lub zlecenień na wyłapywanie zwierząt w 2016r. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-01-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa żłobka. pomoc społeczna
2017-01-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa żłobka. pomoc społeczna
2017-01-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna oferty - Kraina Dźwięków. pomoc społeczna
2017-01-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty żłobka. pomoc społeczna
2017-01-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa żłobka. pomoc społeczna
2017-01-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena oferty konkursowej. pomoc społeczna
2017-01-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-09 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji działki w obrębie Naramowice. rewitalizacja
2017-01-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkurowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-09 WYDZIAŁ SPORTU Stadion nieruchomości miejskie
2017-01-05 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Udostępnienie danych teleadresowych Urzędu organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-01-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Modernizacja sieci gazowej-os.Wichrowe wzgórze,ul.Gieburowskiego urbanistyka i architektura
2017-01-05 BIURO RADY MIASTA informacja o publikacji w formie obwieszczenia informacji o skardze na uchwałę RMP Nr LVI/863/VI/2013 w sprawie mpzp dla obszaru grunwald część B w Poznaniu organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-01-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena punktowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Oferta i ocena punktowa. pomoc społeczna
2017-01-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena i punktowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Oferta i ocena punkrowa. pomoc społeczna
2017-01-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Sposób wyłonienia wykonawców dwóch zadań dot. ul. Św. Marcin. zamówienia publiczne
2017-01-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wydanie kopii pisma Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP z dnia 31.10.16 gospodarka gruntami
2017-01-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Plany dotyczące sprzedaży, zamiany, zwrotu działek lub nieruchomości miejskich na terenie osiedla Sołacz. gospodarka gruntami
2017-01-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumentacja przetagu na przebudowę ul. Św. Marcin. zamówienia publiczne
2017-01-05 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Organizowanie spotkań oraz treningów biegowych w parkach. gospodarka gruntami
2017-01-05 GABINET PREZYDENTA Podstawy prawne wydawania zgody na organizowanie spotkań i treningów biegowych na terenie parków. gosp. komunalna i mieszkaniowa; gospodarka gruntami
2017-01-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa wniosku. pomoc społeczna
2017-01-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna wniosku konkursowego. pomoc społeczna
2017-01-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kserokopia projektu budowlanego -ul.Gronowa 22a urbanistyka i architektura
2017-01-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie regulaminu wynagrodzeń i regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Ugory 18/20. pomoc społeczna
2017-01-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa wniosku. pomoc społeczna
2017-01-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Karta oceny konkursowej. pomoc społeczna
2017-01-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie ofert konkursowych. pomoc społeczna
2017-01-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Punktacja złożonych ofert konkursowych pomoc społeczna
2017-01-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Rozdysponowanie środków. pomoc społeczna
2017-01-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna konkursu - dot. żłobka "Kochane Maluszki". pomoc społeczna
2017-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dofinansowanie żłobka "Kitoszek". pomoc społeczna
2017-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dofinansowanie dla żłobka "Kitoszek". pomoc społeczna
2017-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Informacja o usługach PCK i PKPS. pomoc społeczna
2017-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna wniosku dotyczącego opieki w żłobku Bajkowa Akademia Smyka. pomoc społeczna
2017-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna wniosku - dot. żłobka "Tomcio Paluch". pomoc społeczna
2017-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa żłobka. pomoc społeczna
2017-01-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Indywidualne karty opinii ofert na zadanie z zakresu udzelania nieodpłatnej pomocy prawnej w Poznaniu w 2017 r. zamówienia publiczne
2017-01-02 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Saperskiej. rewitalizacja
2017-01-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Funkcjonowanie tramwaju wodnego w sezonie 2016. gospodarka gruntami
2017-01-02 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-02 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena wniosku konkursowego. pomoc społeczna
2017-01-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Niewłaściwy stan czystości rejonie ul. Bułgarskiej, Marcelińskiej, Bukowskiej i Owczej. gospodarka gruntami
2017-01-02 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa wniosku. pomoc społeczna
2017-01-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Aktywizacja terenów nad Wartą: koszty oraz plan działań; strona internetowa Przystani w Poznaniu. gospodarka gruntami
2016-12-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji pozwolenia na budowę dot. obr.Morasko i Umultowo. urbanistyka i architektura
2016-12-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy dot. obr. Morasko i Umultowo. urbanistyka i architektura
2016-12-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała reklamowa. urbanistyka i architektura
2016-12-30 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Grochowskiej. rewitalizacja
2016-12-30 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Pogorzelskiej. rewitalizacja
2016-12-30 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Sokoła. rewitalizacja