Ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie

 

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Opis zawartości

Ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie, innych niż ośrodek szkolenia kierowców - prowadzonych przez:

- jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szkołę,
- podmiot wykonujący przewozy tramwajem.

Cel prowadzenia

Realizacja obowiązku prawnego.

Prowadzony od

19 stycznia 2013 r.

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami

Osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania, 61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a, tel. (61) 878-40-01, e-mail: souk@um.poznan.pl.

Dostępność

z ograniczeniem jawności

Ograniczenie jawności

W ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, zawarte są dane: imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami uprawnień.

Zasady udostępniania danych

Dostęp do zawartości Ewidencji jest możliwy na wniosek osoby zainteresowanej - nie obejmuje danych imion i nazwisk instruktorów i wykładowców.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Budziński Marcin
Data wytworzenia informacji: 2023-09-15 00:00
Opis zmian: Aktualizacja opisu (koreta w sekcji Prowadzony od) (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2023-09-15 07:38