Lista rejestrów publicznych - alfabetycznie

Udostępniamy Państwu wyszukiwarkę rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w Urzędzie Miasta Poznania i mjo - publiczne oraz pomocnicze. Oznaczone jako jawne udostępniamy przez link do strony internetowej, w załączonych plikach lub na wniosek* (dostępny w załączniku).

Warunki, sposób, zakres i termin udostępniania danych na wniosek określają przepisy na podstawie, których prowadzony jest dany rejestr. Jeżeli przepisy nie wskazują terminu udostępniania, dane udostępniane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Podmiot, któremu udostępniono dane, musi je zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych i wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. Jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które gwarantują ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.

* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 29).