Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek" (P163)

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Nawrocka
os. Bolesława Chrobrego 106, 60-681 Poznań
61 822 35 61
godziny urzędowania: 6.00 - 17.00 (od pon.do piąt.)
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301617733
przedszkole163@gmail.com
https://www.przedszkole163.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /P163/ESP

Kompetencje i zadania

1. Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka.2. Zapewnienie opieki w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,3. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu i rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka.4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe Dz. Ust. poz. 592. Statut Przedszkola nr 163 w Poznaniu zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/3/2018/2019 z dnia 14 grudnia 2018 r..

Budżet jednostki na bieżący rok

PLAN FINANSOWY 2019dotacja podmiotowa JB - 1243993.00 złdochody WRD - 152000,00 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Archiwum zakładowe: PR163/082

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Nawrocka
Data wytworzenia informacji: 2021-11-26 00:00
Opis zmian: Aktualizacja danych (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Wittig
Data i godzina publikacji: 2021-11-26 09:03