Przedszkole Nr 119 im. Lecha

Kierownik/Dyrektor

Paula Dąbrowska
os. Piastowskie 55, 61-156 Poznań
61 877-22-20
godziny urzędowania: 6.00.-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301625218
p119poznan@gmail.com
www.p119.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): Ple119Poznan

Informacje o stanie zatrudnienia

Stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych  na umowę o pracę , w tym osób przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, na świadzeniach rehabilitacyjnych  oraz zatrudnionych na zastępstwo , wg stanu na dzień 31.12.2022r - 24  pracowników.

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet 2018r.
Rozdziały :  80104,  801,46   801,95  -    1081275zł.  Dochody budżetowe :  80104    - 41000zł.
Dochody własne placówki - 116000 zł.

Wartość posiadanego mienia

MIENIE  PRZEDSZKOLA  119       2220463,55zł.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Paula Dąbrowska
Data wytworzenia informacji: 2024-04-08 00:00
Opis zmian: Nowy Statut 2024 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Paula Dąbrowska
Data i godzina publikacji: 2024-04-08 13:49