Przedszkole Nr 119 im. Lecha

Kierownik/Dyrektor

Paula Dąbrowska
os. Piastowskie 55, 61-156 Poznań
61 877-22-20
godziny urzędowania: 6.00.-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
P119@op.pl
www.p119.pl

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet 2018r.
Rozdziały :  80104,  801,46   801,95  -    1081275zł.  

Dochody budżetowe :  80104    - 41000zł.
Dochody własne placówki - 116000 zł.

Wartość posiadanego mienia

MIENIE  PRZEDSZKOLA  119       2220463,55zł.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Paula Dąbrowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-27 12:12 - zmiana terminu ważności sprawozdania finansowego za 2018 (Aktualizacja)