Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" (SP45)

Kierownik/Dyrektor

Dorota Urbanowicz
ul. Harcerska 3, 61-011 Poznań
61 878-06-41 fax 61 878-06-41
godziny urzędowania: sekretariat czynny 7.30 - 15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000238782
szp45@poczta.onet.pl
www.sp45poznan.szkolna.net
Adres ESP (skrytki ePUAP): SP45_POZNAN

Kompetencje i zadania

 1. Szkoła publiczna kształcąca dzieci w wieku od 6-13 lat.
 2. Podstawowy cel: wszechstronne kształcenie dzieci i przygotowanie ich do następnego etapu edukacji.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 1. Statut szkoły.
 2. Regulamin pracy.
 3. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.
 4. Zbiór regulaminów opracowanych na pdstawie usatwy o systemie oświaty dot. funkcjonowania SP - 45.
 5. Regulamin ZFŚS.
 6. Regulamin"Kontroli zarządczej".
 7. Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych.

Budżet jednostki na bieżący rok

Wysokość środków finansowych przyznanych na realizację zadań w 2013r. wynosi ogółem 2.435.341,- zł

Wartość posiadanego mienia

Wartość majątku Szkoły Podstawowej Nr 45 w Poznaniu na dzień 31.12.2012 wynosi 4.207.299,06 zł.Zbiory biblioteczne - 35.480,84 zł, wartości niematerialne i prawne - 31.317,10 zł.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Szkoła prowadzi rejestry publiczne:

 1. Ewidencja wypełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 2. Rejestr zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej - awans zawodowy n-li.
 3. Rejestr wydawanych świadectw i zaświadczeń OKE.
 4. Rejestr legitymacji szkolnych.
 5. Rejestr wydanych kart rowerowych.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Brzoska
Data wytworzenia informacji: 2021-05-27
Opis zmian: zapytanie o cenę (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Brzoska
Data i godzina publikacji: 2021-05-27 10:56