Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych) (ZSB-D, XXVIII LO)

Kierownik/Dyrektor

Tomasz Szłapiński
ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań
61 861-00-27
godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000688255
poczta@zsbd.pl
www.zsbd.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSBD_poznan/domyslna

Informacje o stanie zatrudnienia

Stan na 01.01.2023 - 103 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Kompetencje i zadania

Świadczenie usług dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalych, policealnych dla dorosłych

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała NR LXXIX/916/III/2002, LXXIX/915/III/2002, LXXIX/917/III/2002, LXXX/932/III/2002, XXII/159/IV/2003
XLII/448/IV/2004, XLII/448/IV/2004, LXIV/681/IV/2005/2005, XXII/159/IV/2003

Budżet jednostki na bieżący rok

8.320406,00 zł

Wartość posiadanego mienia

Wartość brutto mienia na dzień 31 grudnia 2020 r. - 7.823317,63 zł

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Tomasz Szłapiński
Data wytworzenia informacji: 2023-06-27 00:00
Opis zmian: Informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Krystian Kaczmarek
Data i godzina publikacji: 2023-06-27 11:59