Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych) (ZSB-D, XXVIII LO)

Kierownik/Dyrektor

Grzegorz Owczarzak
ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań
61 861-00-27 fax. 61 861-00-43
godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000688255
poczta@zsbd.pl
www.zsbd.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSBD_poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

Świadczenie usług dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalych, policealnych dla dorosłych

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała NR LXXIX/916/III/2002, LXXIX/915/III/2002, LXXIX/917/III/2002, LXXX/932/III/2002, XXII/159/IV/2003
XLII/448/IV/2004, XLII/448/IV/2004, LXIV/681/IV/2005/2005, XXII/159/IV/2003

Budżet jednostki na bieżący rok

3.511045,00 zł

Wartość posiadanego mienia

Wartość brutto mienia na dzień 31 grudnia 2015 r. - 5.912790 zł

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Krystian Kaczmarek
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-15 10:29 - dodanie skrzynki epuap (Aktualizacja)