Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego (SP3)

Kierownik/Dyrektor

Beata Owczarzak
os. Piastowskie 27, 61-149 Poznań
61 877-09-37
godziny urzędowania: 7.30-15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000227873
sp3krzywousty@gmail.com
sp3poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /SP3Poznan/skrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

Stan na 30.06.2022 - 59 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Tymczasowe orzeczenie w sprawie organizacji szkoły OK-I-3-5/70 z dnia 16 listopada 1970 roku.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan budżetowy na rok 2019- Rozdziały (80101,85401,80146,80150,80195,85153,85154,) : 3.496.809,00 zł;
Dochody budżetowe: 0,00 zł;
Rachunek dochodów własnych : 126.310,00 zł.

Wartość posiadanego mienia

Wartość majątku szkoły : 6.058.892,34 zł (w tym grunty 3.933.800,00 zł)

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie oświadczenia majątkowowego (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2023-01-19 23:16